E-16 dialogmøte

Neskollen velforening har gjennomført dialogmøte med Nye veier og Ordfører Grete Sjøli

Som tidligere annonsert så har Neskollen Velforening valgt å benytte seg av anledningen til å kommentere korridorvalg. LINK

I linken kommenteres også vårt mandat til å fremme saken.

Vi har kun mottatt en innsigelse på annonsert standpunkt og det var at vi burde gjennomført et møte i sakens anledning. Det har ikke vært mulig å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte i henhold til våre vedtekter (dette må alltid annonseres i god tid iht vedtektene) og vi har ikke lov iht smittevernregler og Nes kommunes policy mht utlån av kommunale lokaler (skolen). Slik at det har dessverre ikke vært mulig å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte.

Vi har derfor samlet oss rundt følgende vurdering på vegner av våre medlemmer. Link

Vår vurdering er at den favner bredt og at de aller fleste som eier bolig på Neskollen kan stille seg bak.

Møtereferat er vedlagt

Saksgangen nå er at Nye veier samler sammen de innspill som er mottatt før fristen den 23 november. Materialet sammenstilles og vil bli en del av utredningen av de ulike korridorene. Det er et viktig poeng at Neskollen Velforening tar kun stilling trasevalg. Vi har ikke tatt stilling til andre spørsmål i anledning ny E-16 mellom Kongsvinger og E-6. Politisk behandling i Nes kommune over nyåret. Nes kommune er regulerende myndighet for trassen igjennom Nes kommune.

Styret Neskollen Velforening