Strømasser

Det er i perioder svært glatt på Neskollen.

Strømassene som er kjørt ut til strøing av bilveger og gangfelt (strøbingen) er ikke tiltenkt private gårdsplasser og private sameier. Er det glatt der du bor, så må du henvende deg til sameiet for å få strødd, om du bor i et sameie og er det glatt på privat gårdsplass må man selv koste strømasser. Det er ikke lov å forsyne seg med strømasser til privat bruk. I bratte veier, som Velforeningen har ansvar for, er det plassert ut strøkasser. Bruk gjerne av den strø massen til å forbedre grep i bakkene, men den er ikke tiltenkt private gårdsplasser. Ber at det respekteres. Tips, Lions selger strømasse for privat bruk.

Lurer du på hvem som er ansvarlig i din vei så klikk her LINK

Styret