Tynning av skog

Eventyrsskogen tynnes ut i uke 8 etter ønske av skoleadministrasjonen og foreldreutvalget (FAU). Bakgrunn for uttynning er at det er vanskelig å følge med på de mindre barna når skogen får vokse seg for tett, samt at det blir for fuktig på våren når sola adri kommer til. Målsetningen er å bevare et variert skogholt og skape bedre solforhold og åpnere forhold. Skogsholdet skal ikke fjernes. Ber at små barn holdes unna, da maskiner selvsagt er veldig spennende for våre minste.

Eventyrskogen eies av Neskollen Velforening. I bildet ser man også den delen av skogspartiet som eies av barnehagen. Den er gjerdet inn.