Opprydding langs Melkevegen

Torsdag starter flisproduksjonen langs Melkevegen. Alt som er tatt ned av trær og kratt skal flises opp og kjøres bort. Vi ber pent om at man ikke går på gangstien men finner alternative ruter til skole/ butikk etc. Gang og sykkelveg blir stengt av og det blir plassert ut et par vakter som følger med. Snakk gjerne med mindre barn slik at ingen sniker seg inn under avsperringene. Det vil også brukes beitepusser langs den delen der skog er helt fjernet slik at området kan klippes med sittegressklipper. Målet er at det skal bli gressplen der.

Velforeningen jobber også med en utvidet Rusken aksjon der Neskollen skole bistår med å plukke søppel rundt om på boligfeltet. Skolen mottar for dette midler til klassereiser. En løsning vi mener blir fin for alle parter. Skolen tar også opp dette med søppel og miljø i samme slengen.

Med håp om at Neskollen blir skinnende rent og pent til våren og ledighetene i mai.

Styret

Digital registrering for kontingent

Velforeningen ber om at våre medlemmer registrerer seg digitalt i vårt medlemsregistre. Dette for å kunne sende ut faktura til kontingent på en rimelig og hensiktsmessig måte. Da vi innfører et helt nytt system må registrering utføres på nytt. Derfor må alle registrere seg, også de som tidligere fått e-faktura.

De som ikke registrerer seg vil få kontingent til sent på ordinær måte via post. Det vil medføre et administrasjonsgebyr på 100 kroner i 2022. Dette gebyret kommer gradvis å øke. Vi begrunner dette med at det er kostbart å sende ut faktura per brev. Det er heller ikke bra for miljøet. Siden mange av våre medlemmer ikke oppgir korrekt adresse til Velforeningen så påløper det kostnader for å sende, purre og korrigere medlemsregisteret. Medlemsregisteret bygger på Norsk eiendomsregister som i sin tur henter info fra tinglyst skjøte på eier.

(Et tregt system som ofte ikke stemmer helt med fakturerings adresse og reelt bosted.)

Våre vedtekter er tydelige på at alle medlemmer plikter og oppgi korrekt adresse samt oppgi endring av adresse og adresse til nye eiere ved salg. Dette glemmes og påfører Velforeningen kostnader. Det gir også et omfattende administrativ jobb og finne ut av hvem som bor på adressen, hvem som eier boligen og hvor regningen skal. Les mer om kontingent her LINK

Vi jobber med å få på plass en elektronisk løsning men det fordrer et medlemsregister. Vi ber derfor alle som ønsker redusere sin administrasjons avgift til 0 kroner å registrere seg i linken. Er husstanden registrert unngår man administrasjonsgebyr.

Ved spørsmål ta kontakt med kasserer på kasserer@neskollen.no

LINK TIL DIGITAL REGISTRERING