Info om årsmøte. Frist for påmelding og innmelding av saker er utløpt. Saker som skal opp til avstemning på årsmøtet er oppført i sakslisten. Alle dokumenter finner dere i fliken årsmøtedokumenter.

Link til årsmøtedokumenter

De som er påmeldt vil få tilsendt en link til Teamsmøtet dagen før møtedato. Det er viktig at alle logger seg på i god til før møtet slik at vi får kontrollert medlemskap (eiendom) opp mot betalt kontingent og adresse. Det er kun en deltaker per husstand som har stemmerett. Møtet starter klokken 19.00 den 24 mars og vi ber om at deltakerne registrerer seg fra klokken 18.30. Møtet starter presis. Velforeningen kan dessverre ikke gi noen medlemmer tilbud om fysisk oppmøte grunnet strengere smittevernregler en når møtet ble annonsert.

Merk at samtlige innspill som er sendt inn blir diskutert i etterkant av møtet. Har du meldt en sak så må du også møte for å fremme saken. De 3 sakene som er godkjent for avstemning blir ført inn som saker i sakslisten. Avstemning vil foregå via håndsopprekningsfunksjonen i Teams. Det vil være mulig å stille spørsmål etter at saker er lagt frem. For at få ordet så må man spørre om det i chatten. Ordstyrer fordeler tid og dersom der kommer mange innspill blir taletid fordelt og begrenset. Hvis ikke risikerer at møtet blir alt for langt. Noe vi fått kritikk for.

Styret ønsker alle påmeldte velkomne til årsmøte på Teams. Vi hopper dette går greit og håper at alle gjør sitt beste for at vi sammen får et konstruktivt, hyggelig og godt møte. Saksdokumentene ligger her LINK

Veilys

Kort redegjørelse for veilys på Neskollen. Den som ønsker å sette seg inn i eierforhold og ansvarsforhold til veilysnettet på Neskollen bør lese artikkelen om infrastruktur på Neskollen. LINKInfrastruktur

Bruk søkefunksjonen på siden om du lurer på noe. Den finner frem relevante artikler og saker.

Det har vært flere mørke partier i det siste og forklaringen til dette er at det vært jordfeil på Øvre Neskollen. Dette er under utredning og man jobber med å finne feil. Det er Nes kommune som har feil i sin del slik at dette har ingenting med Velforeningens ledningsnett å gjøre. Når det blir mørkt i mer en en og en lysmast er det kun Nes kommune som kan gjøre noe med det. Det er Nes kommune som eier strømhusene der sikringstavlene sitter. Ta derfor kontakt med Nes kommune når veilyset i din vei slutter å lyse.

Norgesnett har ikke ansvar for veilys. Kommunen eller veivesenet er riktig  instans

Styret