Tynning av skog

Eventyrsskogen tynnes ut i uke 8 etter ønske av skoleadministrasjonen og foreldreutvalget (FAU). Bakgrunn for uttynning er at det er vanskelig å følge med på de mindre barna når skogen får vokse seg for tett, samt at det blir for fuktig på våren når sola adri kommer til. Målsetningen er å bevare et variert skogholt og skape bedre solforhold og åpnere forhold. Skogsholdet skal ikke fjernes. Ber at små barn holdes unna, da maskiner selvsagt er veldig spennende for våre minste.

Eventyrskogen eies av Neskollen Velforening. I bildet ser man også den delen av skogspartiet som eies av barnehagen. Den er gjerdet inn.

Årsmøte Neskollen velforening

neskollen-vel-logo

Neskollen velforening inviterer til elektronisk årsmøte onsdag 13 mars klokken 19.00. Registrering kommer til å skje elektronisk. De påmeldte vil kort tid før møtet få en link til et Teamsmøte. Dersom noen ønsker å delta fysisk i møtet så er det mulig. De som ønsker delta fysisk må melde ifra til oss før fristen. Frist for påmelding til årsmøtet og for å melde saker til årsmøtet er satt til 28 februar. Fristen er absolutt.

Det presiseres at spørsmål og innspill bes tatt opp etter møtet. Vi har ved flere anledninger fått kritikk for at møtene ellers blir alt for lange. Det er mange spørsmål som gjentas og mange av disse spørsmålene er ofte allerede besvart på vår nettside. Anbefaler å bruke søk-funksjonen.

Saker som ønskes tatt opp bør være av en type som lar seg stemme over. Les våre vedtekter før dere melder saker. Alle som melder en sak får et svar. Det er viktig at de som ikke får et svar kontakter oss på nytt. E-poster kan gå i spamfilter. Det stilles krav til at alle som melder en sak selv må legge den frem. Styret kommer siden med sin innstilling og så stemmes det over saken. Avstemningen vil da foregå ved Teams funksjonen «hånd opp.» Synspunkter og innspill ber vi medlemmene komme med fortløpende igjennom året på velforeningen@neskollen.no

Dersom noen av våre medlemmer ønsker og benytte seg av fullmakt, så er dette beskrevet i vedtektene. Siden fullmakter må kontrolleres opp mot elektroniske påmeldingslister så må fullmakt være sendt inn før fristen, som er satt til 28 februar.

Velforeningen mangler kandidater for valgkomiteen. Det er plass til 3 medlemmer av komiteen. Kunne du tenke deg å være en del av valgkomiteen så ta kontakt.

Påmelding kun en påmelding per husstand. Det er også mulig å melde seg via e-post om man ikke ønsker å bruke elektronisk registrering

Frist for påmelding er utløpt.

Årsmøtedokumenter inklusiv budsjett, regnskap, agenda og saksliste legges ut her så snart de er tilgjengelig. LINK

Styret

Strømasser

Det er i perioder svært glatt på Neskollen.

Strømassene som er kjørt ut til strøing av bilveger og gangfelt (strøbingen) er ikke tiltenkt private gårdsplasser og private sameier. Er det glatt der du bor, så må du henvende deg til sameiet for å få strødd, om du bor i et sameie og er det glatt på privat gårdsplass må man selv koste strømasser. Det er ikke lov å forsyne seg med strømasser til privat bruk. I bratte veier, som Velforeningen har ansvar for, er det plassert ut strøkasser. Bruk gjerne av den strø massen til å forbedre grep i bakkene, men den er ikke tiltenkt private gårdsplasser. Ber at det respekteres. Tips, Lions selger strømasse for privat bruk.

Lurer du på hvem som er ansvarlig i din vei så klikk her LINK

Styret