Eiendom

Hvordan stiller seg Velforeningen til dispenssøknader på bygg/ eiendom?

I hovedsak godkjennes dispensasjonssøknader der det søkes dispensasjon for plassering av bygg (boder og garasjer) på egen eiendom. Det gjelder også når dette er inntil et fellesareal. Utnyttelsesgrad lar vi Nes kommune vurdere og det har vi ikke tradisjon for å kommentere. Flytting av tomtegrenser godkjennes kun der det er en helt åpenbar fordel for fellesskapet at grensen flyttes eller der det finnes en åpenbar fordel mht innkjørsel. Velforeningen aksepterer ikke etablering av noe som helst på fellesarealer. Det gjelder også fyllinger, oppstillingsplass, vedstabler og kompost. Det gjelder alle og her finnes ingen unntak fra regelen.

Jeg ønsker å flytte min tomtegrense mot et fellesareale og lurer på om Velforeningen kan tenke seg et makeskifte?

Velforeningen godkjenner ikke makeskifte dersom der ikke er en tydelig nytteverdi for alle medlemmene eller om det finnes HMS grunn.

Jeg/ vi bor ved siden av et fellesareale som eies av Velforeningen. Er dette til salgs?

Velforeningens fellesarealer er ikke til salgs. Ingen har fått lov til å kjøpe av disse arealene. Eneste unntaket er arealer solgt til Hvam-il.

Jeg ønsker å plassere min hekk, trampline, utegrill eller annet på et fellesareale. Er det lov?

Det er ikke lov! Det har ikke blitt gitt noen godkjenninger til slikt noen steder på Neskollen. Tomtegrenser kan en enkelt finne på nettbaserte løsninger som finn.no kart og tilsvarende nettsider. Ved usikkerhet kan Velforeningen bistå.

Hvem eier innkjørsel til min eiendom? Hva er lov og hvem eier grøften?

Alle eiendommer har en regulert og godkjent innkjørsel. Denne finner en på situasjonskartet for den aktuelle eiendommen. Innkjørselen går over grøft som er en del av regulert veg. Det er lov å asfaltere eller legge belegningssten på innkjørsel men ikke i grøft utenom innkjørsel. Noen har gjort dette og da risikerer man at tiltaket må tilbakestilles dersom grunneier bestemmer det. Grunneier er Nes kommune eller Velforeningen.