Lekeplasser

Velforeningen eier et stort antall lekeplasser og nærmiljøanlegg på Neskollen.

Noen er myntet på de aller minste og noen på de litt større barna. Det som er felles for alle plassene er at de er åpne for alle og skal ikke privatiseres med trampoliner, griller med mere som kan få plassene å fremstå som private.

Lekeplassene kontrolleres årlig av uberoende kontrollør og det er jevnlig tilsyn av plassene av Nes Bygdeservice. Finner dere noe som er feil eller ødelagt så send oss en mail på velforeningen@neskollen.no så skal vi se på det.

Kartoversikten viser hvor i byggefeltet de er plassert og lekeplassoversikten viser adresse, innhold, leverandør med mere.

 

Vedlegg