Kontingent

Jeg har fått en regning, purring, inkassovarsel, beskjed om forliksklage eller varsel om stevning.
Hva gjør jeg og hvem kan jeg kontakte?

Kontaktpunkt vedrørende kontingent og utestående (meglere): kasserer@neskollen.no

Info om pliktig kontingent og medlemskap i Velforeningen – last ned filen nedenfor, for alle detaljer vedrørende kontingent. Her beskrives også hvorfor man må være medlem.

Det er pliktig medlemskap i velforeningen. Ref. pliktig_medlemskap   

Hvordan blir man da medlem? Det enkleste er å sende en e-post til kasserer@neskollen.no men dersom ikke man gjør det så oppdateres eierskiftet automatisk etter noen måneder da vi forholder oss til Norsk eiendomsregister.

Vi bruker Kravia og sender alle saker rutinemessig til de for oppfølging.

Dersom du vært i kontakt med Velforeningen på e-post, fører IKKE det til at du får tilsendt elektronisk faktura. For å få elektronisk faktura må du registrere deg og samtykke til elektrisk faktura/ registrering.

Personvernforordningen er vedtatt i Norge og trådde i kraft i sommer. Forordningen regulerer hvordan personopplysninger skal behandles. Neskollen Velforening innhenter navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder. Vi og våre samarbeidspartnere behandler og oppbevarer kontaktinformasjonen på en sikker måte. Neskollen Velforening sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.

Vedlegg