Spørsmål og Svar

Velforeningen får ofte de samme spørsmålene. Vi er opptatt av å gi alle våre medlemmer samme svar, så her er de vanligste spørsmålene listet. Økonomisaker er belyst i fanen kontingent.

  • Jeg er misfornøyd med snøbrøyting og strøing. Hvem ringer jeg?

Velforeningen har ikke noen vakttelefon og svarer kun på e-post når vi har anledning til dette. Nes kommune har en vakttelefon det har IKKE Velforeningen. Les under fliken «Infrastruktur» for mere informasjon

  • Jeg ønsker å ta ned trær kan dere komme å se på det?

Velforeningen vurderer KUN skriftlige søknader. Trefellingssaker tar mye tid og disse vurderes av hele styret så vi må få tid til å diskutere hver enkelt sak i fellesskap og med hele situasjonen belyst fra den som søker. Se under «trefelling på fellearealer» for mere info.

  • Jeg bor ved siden av et fellesareale (lekeplass eller tilsvarende). Hvilke åpningtider har dette?

Alle fellesarealer er åpne for alle. Norsk lov gjelder på fellesarealene og Velforeningen har ingen bestemmelser utenom dette bortsett fra at den lille kunstgressbanen for mindre barn oppe i feltet stenger vi 19.30.

  • Er det møteplikt på Velforeningens dugnader?

Det er ikke møteplikt. Dugnaden er helt frivillig.

  • Hva med støy på søndager? Gressklipping å støyende bygging etc?

På Neskollen gjelder Norsk lov. Loven som omhandler søndager og helligdager finner du her. LINK.
Dersom det ikke hjelper å si fra på en hyggelig måte så er dette en sak for politiet. Er det ifm bygging av hus så kan også plan og bygg etaten i kommunen informeres. Stor støy på søndager og helligdager kan føre til påkrevd byggestopp. Lørdager er lik vanlig hverdag mht. støy. Det er imidlertid alltid fornuftig å ta hensyn til sine naboer.

  • Støtter Velforeningen etablering av postkasse stativer og søppelskur?

Nei. Egen post/ søppel kasse og tilhørende stativ er privat eller delt med naboer eller sameiet. Tiltakene skal etableres på egen eiendom. Det samme gjelder søppelskur. Noen står på kommunal grunn å noen på Velforeningens grunn. Etablering må alltid klareres med grunneier og dersom Nes kommune og renovatør har synspunkter om plassering blir de som regel hørt.. Grunneier av grøft og fellesarealer er kommunen eller Velforeningen. Bor du i et sameie så kontakt styret i ditt sameie. Etablerte søppel/ postkasse stativer som er i veien for snørydding kan kreves fjernet. Dette avgjør styret.

  • Kan jeg låne Velforeningens ryddesager?

Nei grunnet stort slitasje, skader og svinn ved utlån så lånes ikke hageredskap, trillebord og sager bort.
Plenrulle og henger lånes bort. 

  • Hva gjør Velforeningen med snegler?

Styret er ytterst ansvarlig på fellesarealene men har selvsagt ingen rett å komme med tiltak på privat grunn. Dette gjelder både i private hager og i sameiene. På fellesarelene utføres følgende:
• Velforeningen klipper store deler av feltet der det er opparbeidet gress. Vi bruker bioklipper slik at ikke store mengder gress blir liggende igjen.
• Velforeningen kjører vekk alt kratt som vi tar med på dugnader og som blir fjernet i vår regi.
• Velforeningen oppfordret våre medlemmer til å IKKE lagre kompost eller hageavfall på fellesområdene. Dette følger vi opp så tett vi klarer.

Velforeningen har besluttet å ikke bruke kjemiske eller biologiske sneglebekjempnings midler på fellesarealene. Primært grunnet at dette er svært kostbart på store arealer. Vårt budsjetter er ikke dimensjonert for det.
Velforeningen gir ikke økonomisk støtte til sneglebekjempelse. Verken biologisk, kjemisk eller mekanisk bekjempelse. Det gjør heller ikke Nes kommune. Tiltakene som anbefales av vår kommunegartner/ Nes kommune er samlet på Nes kommune sine nettsider.

Staten har laget informasjon om Brunsnegler. Dette finnes på nett under navnet NIBIO Norsk Institutt for Bioøkonomi. For Løvetann og tilsvarende gjelder det samme – det er en privatsak.

  • Hvorfor må alle betale lik kontingent?

Ved regulering av Neskollen boligfelt i 1999 bestemte utbygger i samråd med Nes kommune at en stor del av infrastrukturen på Neskollen skulle være privat. Den private delen av feltet skulle overføres beboerne med en lik del per boenhet. Dette løste man ved at tinglyse en plikt og en rettighet til alle boenheter fra hovedbøl. Eiendommen eies av Neskollen velforenings medlemmer med en lik del av samtlige eiendommer på Neskollen. Det har fra dag en vært en forutsetning at det er eiendommen som er førende. Det har etter dette kommet mange forslag for hvordan man skal endre denne eierfordelingen slik at konstnad og ansvar kan fordeles ulikt. For eksempelvis per antall beboer i eiendommen, per BYA, alder og økonomisk evne etc. Dette lar seg ikke gjøres da intensjonen fra dag en vært klar. Med denne forutsetning har eiendommene blitt markedført, solgt og fremstått i over 15 år nå. En eiendom er lik en eier del som i sin tur er lik en stemme i Velforeningen.

Jeg ønsker skilt der jeg bor. Kan Velforeningen sette opp skilt?

Velforeningen følger skiltplanen til Nes kommune. Vi ønsker en homogen skiltplan der alle veier er skiltet likt. Dette uavhengig om vegen er kommunal eller privat. Vi koster ikke privatrettslige skilt av typen «barn leker», «senk farten» eller «parkering forbudt i snuplass» med mer. Det er på generelt grunnlag ikke lov å sette opp skilt på Velforeningens grunn. Det gjelder også veiskulder/ grøft. Nes kommune sin skiltplan er vedlagt under fliken infrastruktur.

Er det lov å parkere langs veg, gangveg, i snuplasser og vegstumper?

Nei. På Neskollen er det kun lov å parkere på egen tomt eller i sameiets parkeringsareal/ hus. Er du usikker eller om du mener at en bil står feilparkert, så kan du ta tydelig bilde av kjøretøy og der den er parkert. Send oss på e-post med bilder. Mener styret at den står i veien, så tar vi oss av det. Det er også mulig å snakke direkte til bilens eier.