Neskollen

Neskollen ligger i Nes kommune mot grensen til Ullensaker i Akershus. Området er regulert for rundt 1100 boenheter bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Les mer

Digital registrering

Velforeningen ber våre medlemmer registrere seg i digitalt medlemsregister. Dette for å kunne sende ut faktura til kontingent på en rimelig og hensiktsmessig måte...

Registreringsskjema

Aktuelt

Årsmøteinnkalling årsmøte Neskollen velforening 2023

Neskollen velforening inviterer til elektronisk årsmøte tirsdag 21 mars klokken 19.00. Registrering kommer til å skje elektronisk. De påmeldte vil ...
Les Mer…

Trenger du å låne en henger?

Velforeningen har en solid Brenderup henger som vi låner bort til alle medlemmer. Les mer om dette her Velforeningens henger ...
Les Mer…

Veilys

Der har i flere uker vært mørke partier på Øvre Neskollen. Saken er godt kjent av Nes kommune. Årsaken til ...
Les Mer…

Vintervedlikehold av veg

Viktig info om snøbrøyting. Vintervedlikehold Vakttelefon Kommunalt vegvedlikehold: 92023116 Nes kommune sin beskrivelse av vintervedlikehold; "infrastrukturen deles inn i 3 ...
Les Mer…

Kunne du tenke deg å drifte ordningen med utlån av Velforeningens henger?

Velforeningen eier en tilhenger som vi har lånt bort til våre medlemmer for kortere oppdrag i nærområdet. Denne har man ...
Les Mer…

Julegrantenning med fakkeltog

Neskollen søndag 27. november 2022. Fakler selges ved ballbingen nederst i Geminivegen fra kl 16.30. Pris; 25 kr kontant. Det ...
Les Mer…

Tufteparken er ferdig

Kjære medlemmer! Etter to år med prosjektering, lange søknadsprosesser, covid-utfordringer og en lang rekke forsinkelser kan vi nå endelig ønske ...
Les Mer…

Fiberutbygging

beskjed fra Telenor og Elektrofiber AS Vi i Elektro Fiber As jobber for Telenor med utbygging av fibernett, det er ...
Les Mer…

Nå bygger vi Tuftepark!

Velforeningen har fått midler til å realisere en utendørs Tuftepark på Neskollen. Tufteparken består av 9 utvalgte treningselementer som sammen ...
Les Mer…

Friarealer B4

Neskollen velforeningen har inngått avtale med entreprenør Døli AS for opparbeidelse av gangstier og friareal på delfelt B4. Brorparten av ...
Les Mer…