Neskollen

Neskollen ligger i Nes kommune mot grensen til Ullensaker i Akershus. Området er regulert for rundt 1100 boenheter bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Les mer

Digital registrering

Velforeningen ber våre medlemmer registrere seg i digitalt medlemsregister. Dette for å kunne sende ut faktura til kontingent på en rimelig og hensiktsmessig måte...

Registreringsskjema

Aktuelt

Valg 2023

Nå kan du stemme på Neskollen.  https://www.valg.no/valglokaler/valglokaler2/stem-pa-forhand/valglokale/?ppid=15765 Valglokalet er på Neskollen skole inngang C mot Coop Extra. Vi har skiltet ...

Pumptrack realiseres

Velforeningen følger opp årsmøtevedtak og bygger Pumptrack ved siden av Skateboardparken Pumptrack er en arealeffektiv sykkelbane for lek, moro og ...

Valg på Neskollen 2023

Kunne du tenke deg å bidra for lokaldemokratiet? Lokaldemokrati er viktig. Det er mange Neskollinger som engasjert seg politisk og ...

Årsmøteinnkalling årsmøte Neskollen velforening 2023

Neskollen velforening inviterer til elektronisk årsmøte tirsdag 21 mars klokken 19.00. Registrering kommer til å skje elektronisk. De påmeldte vil ...

Trenger du å låne en henger?

Velforeningen har en solid Brenderup henger som vi låner bort til alle medlemmer. Les mer om dette her Velforeningens henger ...

Veilys

Der har i flere uker vært mørke partier på Øvre Neskollen. Saken er godt kjent av Nes kommune. Årsaken til ...

Vintervedlikehold av veg

Viktig info om snøbrøyting. Vintervedlikehold Vakttelefon Kommunalt vegvedlikehold: 92023116 Nes kommune sin beskrivelse av vintervedlikehold; "infrastrukturen deles inn i 3 ...

Kunne du tenke deg å drifte ordningen med utlån av Velforeningens henger?

Velforeningen eier en tilhenger som vi har lånt bort til våre medlemmer for kortere oppdrag i nærområdet. Denne har man ...

Julegrantenning med fakkeltog

Neskollen søndag 27. november 2022. Fakler selges ved ballbingen nederst i Geminivegen fra kl 16.30. Pris; 25 kr kontant. Det ...

Tufteparken er ferdig

Kjære medlemmer! Etter to år med prosjektering, lange søknadsprosesser, covid-utfordringer og en lang rekke forsinkelser kan vi nå endelig ønske ...