Neskollen

Neskollen ligger i Nes kommune mot grensen til Ullensaker i Akershus. Området er regulert for rundt 1100 boenheter bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Les mer

Digital registrering

Velforeningen ber våre medlemmer registrere seg i digitalt medlemsregister. Dette for å kunne sende ut faktura til kontingent på en rimelig og hensiktsmessig måte...

Registreringsskjema

Aktuelt

Kunne du tenke deg å drifte ordningen med utlån av Velforeningens henger?

Velforeningen eier en tilhenger som vi har lånt bort til våre medlemmer for kortere oppdrag i nærområdet. Denne har man ...
Les Mer…

Julegrantenning med fakkeltog

Neskollen søndag 27. november 2022. Fakler selges ved ballbingen nederst i Geminivegen fra kl 16.30. Pris; 25 kr kontant. Det ...
Les Mer…

Tufteparken er ferdig

Kjære medlemmer! Etter to år med prosjektering, lange søknadsprosesser, covid-utfordringer og en lang rekke forsinkelser kan vi nå endelig ønske ...
Les Mer…

Fiberutbygging

beskjed fra Telenor og Elektrofiber AS Vi i Elektro Fiber As jobber for Telenor med utbygging av fibernett, det er ...
Les Mer…

Nå bygger vi Tuftepark!

Velforeningen har fått midler til å realisere en utendørs Tuftepark på Neskollen. Tufteparken består av 9 utvalgte treningselementer som sammen ...
Les Mer…

Friarealer B4

Neskollen velforeningen har inngått avtale med entreprenør Døli AS for opparbeidelse av gangstier og friareal på delfelt B4. Brorparten av ...
Les Mer…

Info om vattentilførsel

Varsel om driftsforstyrrelserÅrnes Vannverk SA er i gang med å oppgradere overvåkningssystemet ved våre pumpestasjoner oghøydebasseng. I uke 13 og ...
Les Mer…

Høringsuttalelse

Forslaget til kommunedelplan for E16 Kongsvinger-E6 er nå ute til høring. Neskollen velforening har levert høringsuttalelse. Høringsnotatet er vedlagt. Tidligere ...
Les Mer…

Årsmøteinnkalling årsmøte Neskollen Velforening 2022

Neskollen velforening inviterer til elektronisk årsmøte tirsdag 22 mars klokken 19.00. Registrering kommer til å skje elektronisk. De påmeldte vil ...
Les Mer…

Det finnes ledige verv for 2022-2023

Kunne du tenke deg å bidra i Neskollen velforening Neskollen velforening representerer våre medlemmer og styrer Neskollen velforening etter foreningens ...
Les Mer…