Trefelling langs Melkevegen

Nes kommune kommer til å tynne ut skogspartiene langs med Melkevegen i vinterferien

Nes kommune starter opp uttynning av skogspartiene langs Melkevegen i uke 8. Velforeningen og Nes kommune har hatt felles befaring og tilnærmingen blir som følger. De høyeste trærne prioriteres først. Spesielt høye og gamle grantrær prioriteres tatt ned. Man etterstreber et mangfold der ulike typer trær blir stående og ikke alt for tett. Furu og Bjørk som er friske blir stående men det sørges for avstand. Kratt fjernes i den grad det kan gjøres maskinelt.

Vi ber at de barn som er ute og leker på feltet i perioden uke 8 og 9 informeres om at de hører på mannskapene og ønsker de stå og se så må de holde god avstand. Mannskapene stenger for gjennomgående trafikk akkurat når trær felles. Det må påregnes noe venting i de tilfeller trær felles ut mot veg.

Har du/dere ønsker om at mannskapene skal ta enkelte trær som ev står ubeleilig til så er det bare å ta kontakt med dem men det ligger føringer for området slik at alle trær kan ikke felles foran en eiendom bare for å skape solfylte forhold. Noen trær er det få av slik at det er også en føring for mangfold. ‘

Velforeningen håper at de aller fleste blir fornøyde og at dette kommer til å føre til lyse og fine forhold uten at alt grønt blir borde.

Styret