Innkalling til årsmøte 2021

Neskollen velforening inviterer til elektronisk årsmøte onsdag 24 mars klokken 19.00. Registrering kommer til å skje elektronisk. LINK De påmeldte vil kort tid før møtet få en link til et Teamsmøte. Dersom noen av spesielle grunner ikke kan delta elektronisk vil vi prøve å legge til rette for at de kan delta fysisk i møtet. De som ønsker å benytte seg av det må melde fra til oss før fristen. De få plasser som vi kan tilby fordeles av styret og vil fortrinnsvis gå til eldre medlemmer. Frist for påmelding og saker til årsmøtet er satt til 8 mars. Fristen er absolutt.

Det presiseres at spørsmål og innspill bes tatt opp etter møtet. Vi har ved flere anledninger fått kritikk for at møtene ellers blir alt for lange. Det er mange spørsmål som gjentas og mange av disse spørsmålene er ofte allerede besvart på vår nettside. Anbefaler å bruke søk-funksjonen.

Saker som ønskes tatt opp bør være av en type som lar seg stemme over. Les våre vedtekter før dere melder saker. Alle som melder en sak får et svar. Det er viktig at de som ikke får et svar kontakter oss på nytt. e-poster kan gå i spamfilter. Det stilles krav til at alle som melder en sak selv må legge den frem. Styret kommer siden med sin innstilling og så stemmes det over saken. Avstemningen vil da foregå ved Teams funksjonen «hånd opp.» Synspunkter og innspill ber vi medlemmene komme med fortløpende igjennom året på velforeningen@neskollen.no

Styret har valgt å endre så lite som mulig i den tid vi vært begrenset av Corona. Medlemsavgiften er ikke endret fra 2020. Vi legger ikke opp til store endringer i vårt servicetilbud og vi har prøvd å oppdatere nettsiden fortløpende men referat fra møter og relevant info som nyhetssaker.

Dersom noen av våre medlemmer ønsker og benytte seg av fullmakt så er dette beskrevet i vedtektene. Siden fullmakter må kontrolleres opp mot elektroniske påmeldingslister så må fullmakt være sendt inn før fristen, som er satt til 8 mars. Fullmakt finner dere i årsmøtedokumentene.

Årsmøtedokumenter inklusiv budsjett, regnskap, agenda og saksliste legges ut her så snart de er tilgjengelig. LINK

Styret

Trefelling langs Melkevegen

Nes kommune kommer til å tynne ut skogspartiene langs med Melkevegen i vinterferien

Nes kommune starter opp uttynning av skogspartiene langs Melkevegen i uke 8. Velforeningen og Nes kommune har hatt felles befaring og tilnærmingen blir som følger. De høyeste trærne prioriteres først. Spesielt høye og gamle grantrær prioriteres tatt ned. Man etterstreber et mangfold der ulike typer trær blir stående og ikke alt for tett. Furu og Bjørk som er friske blir stående men det sørges for avstand. Kratt fjernes i den grad det kan gjøres maskinelt.

Vi ber at de barn som er ute og leker på feltet i perioden uke 8 og 9 informeres om at de hører på mannskapene og ønsker de stå og se så må de holde god avstand. Mannskapene stenger for gjennomgående trafikk akkurat når trær felles. Det må påregnes noe venting i de tilfeller trær felles ut mot veg.

Har du/dere ønsker om at mannskapene skal ta enkelte trær som ev står ubeleilig til så er det bare å ta kontakt med dem men det ligger føringer for området slik at alle trær kan ikke felles foran en eiendom bare for å skape solfylte forhold. Noen trær er det få av slik at det er også en føring for mangfold. ‘

Velforeningen håper at de aller fleste blir fornøyde og at dette kommer til å føre til lyse og fine forhold uten at alt grønt blir borde.

Styret