Voksentrim

Gratis beboertrim for beboerne på Neskollen. Neskollen velforening har reservert tid i hallen for fysisk aktivitet for voksne på søndagerne. Tilbudet er gratis for medlemmer i Neskollen velforening og det åpnes for en og annen sambygding dersom det er plass.

Beboertrimmen har vært et tilbud man holdt liv i i over 10 år. Hallen står åpen fra 18.30-21.00.
Det deles opp i fotball for menn og basket for damer men innspill mottaes.
Pådriver for tiltaket er Jøran Andresen i Orionveien.

Jøran eller Knut Arne Hepsø i styret kan svare på spørsmål og synspunkter kring beboertrimmen.
joran78@gmail.com eller Neskollen velforening velforeningen@neskollen.no