Trefelling på fellesarealer

Det er i henhold til vedtektene for Neskollen velforening styret som bestemmer over ev trefelling på fellesarealer. Godkjendt søknad skal foreligge FØR trefelling.

Her kan en lese reguleringsbestemmelsene for bland annet Neskollen velforenings friarealer.

Friarealene skal være en skjermsone og det står i reguleringsplanen at skogen skal bevares. Neskollen velforening følger reguleringsbestemmelsene og åpner ikke for at skog kan fjernes for å skape bedre utsikt eller bedre solforhold for den enkelte beboer. Ønskes uttynning for å skape luftigere forhold så kan det godkjennes etter søknad, men det er styret som vurderer fra tilfelle til tilfelle. Velforeningen har gode kart og kan ved usikkerhet bistå i å definere tomtegrenser og eierforhold på Neskollen. Det er Velforeningens mål at der skal være grønne lunger innsprengt i hele boligfeltet og at det rundt feltet skal være en naturlig ramme av skog. Skogspartiene skal være en rekreasjons sone for alle beboere. Alle har adgang til disse friområdene og det er ikke lov å plassere ut trampoliner, private sittegrupper, vedstabler, hekker og prydbusker etc på fellesarealene. Det er heller ikke lov å bekjære trær uten samtykke fra Velforeningen. Det er ikke lov å bruke fellesarealene som kompost. Hageavfall er ikke ønskelig på fellesarealene. Det trekker til seg sniler og ser ikke pent ut.

På Neskollen er trær og grønntarealer en del av reguleringsplanen. Det sikkrer at trær skal kunne bli stående også nært mange eiendommer ref naboloven.

Den som tar ned trær på Velforeningens friarealer risikerer politianmeldelse og rettslig forfølgelse.

Vedlegg