Gangstier

Høstdugnaden er gjennomført

Velforeningen har sammen med flinke å dyktige medlemmer frisket opp å anlagt noe mere tursti i boligfeltet. Det er kjørt på store mengder grus/ subbus. Totalt er det fordelt ut 24 lastebilslass. Det er samlet 320 tonn! Maskinene vi leid har blitt kjørt 8 timer per dugnads dag. Det ligger igjen rester av noen hauger på Øvre Neskollen. Dette kjøres ut og ferdigstilles av Døli AS i løpet av en ukes tid. Bruk stiene👍

neskollen-vel-logo

Takk til de som var med på dugnaden. Det var forsåvidt plass til et par til, men vi kom nesten i mål. Stiene blir veldig mye brukt!

Styret

Skiltplan Neskollen

Nye skilt på Neskollen.

Nes kommune skilter om Neskollen. Les her om endringen i vedlagt dokument der alle skilt er med. Merk at det blir innført et generelt parkeringforbud med Soneparkering på hele Neskollen. Å ikke følge skilting kan føre til bot, eller borttauing på bileiers regning ref, Vegtrafikkloven kap. V, §31 og §37.

Parkering av privatbil og fremfor alt tunge kjøretøyer skal foregå på eiers tomt.

Vedlegg