Velforeningen

Adresse
Neskollen Velforening
Melkevegen 1
2165 Hvam

e-post: velforeningen@neskollen.no
Org nr: 986 408 819

Styreleder:
Per Olin
Orionvegen 16
velforeningen@neskollen.no

Nestleder:
Knut-Arne Hepsø
Løvebakken

Kasserer:
Irene Elisabeth Haugen
Steinbukken
kasserer@neskollen.no

Sekretær:
Are Ausland
Orionvegen

Styremedlem 1:
Sjur Kilde
Vinkelhaken

Styremeldlem 2:
Marius Hareide
Kjølen

Varamedlem 1:
Fredrik Ekholm

Polarisvegen

Varamedlem 2:
Cordula Müller

Herkulesvegen

Vedlegg