Julegrantenning på Neskollen

Det blir julegrantenning med fakkeltog og korpsmusikk. Hold av søndagen den 28 november.

Juletretenning

Tradisjonen tro så går vi i fakkeltog fra Velforeningens kunstgressbane i krysset Geminivegen/ Melkevegen 17.00. Vi selger fakler fra 16.30 til de som anses som store nok. Vel fremme ved amfiet i Sentrumsområdet så serveres varm gløgg og pepperkaker. Nes Janitsjatkorps spiller som vanlig tradisjonsmusikk og det blir gang og dans rundt treet.

Er vi heldige kommer julenissen!

Velkommen til alle fra nærområdet ønsker Neskollen Velforening. Ta gjerne med venner og slekt. Det pleier og være plass til alle.

Det er liv i Neskollentjernet

Det ligger informasjon om Neskollen tjernet og dess historie her. LINK

Kjetil Guttormsen er svært interessert i fisk og driver med artsfiske, han er ofte på besøk på Neskollen. Han forteller følgende til oss:

«Siden sist gang jeg kontaktet dere, har vi funnet ut litt om dammen og fisken. Vi fikk fisket opp ca 20 små fisk for å se hva dette var, det skulle ikke ta lang tid. Fiskene som bor i dammen har en enorm appetit, og er glade i både brødsmuler og mark. Vi fant ut at det er snakk om Karuss , små små Karuss. Du kan lese mer om Karuss her i denne LINK

Arten er en fisk i karpefamilien, og finnes i en rekke vann i Norge. Den kan bli godt over kiloen, men de som bor i den lille dammen på neskollen er små.Det kan selvsagt være at det finnes større fisk i dammen, men de vi observerte var alle mellom 10 og 25 gram…eller 6-12cm.Hvordan de har kommet hit er et mysterium, men jeg tipper den er satt ut…ikke naturlig. 

Fiskene ble fotografert og artsbestemt og satt tilbake til Tjernet
Tjernet er sirka en og en halv meter dypt på det dypeste

God sommer videre ønsker Neskollen velforening

Vedlegg

Opprydding langs Melkevegen

Torsdag starter flisproduksjonen langs Melkevegen. Alt som er tatt ned av trær og kratt skal flises opp og kjøres bort. Vi ber pent om at man ikke går på gangstien men finner alternative ruter til skole/ butikk etc. Gang og sykkelveg blir stengt av og det blir plassert ut et par vakter som følger med. Snakk gjerne med mindre barn slik at ingen sniker seg inn under avsperringene. Det vil også brukes beitepusser langs den delen der skog er helt fjernet slik at området kan klippes med sittegressklipper. Målet er at det skal bli gressplen der.

Velforeningen jobber også med en utvidet Rusken aksjon der Neskollen skole bistår med å plukke søppel rundt om på boligfeltet. Skolen mottar for dette midler til klassereiser. En løsning vi mener blir fin for alle parter. Skolen tar også opp dette med søppel og miljø i samme slengen.

Med håp om at Neskollen blir skinnende rent og pent til våren og ledighetene i mai.

Styret

Digital registrering for kontingent

Velforeningen ber om at våre medlemmer registrerer seg digitalt i vårt medlemsregistre. Dette for å kunne sende ut faktura til kontingent på en rimelig og hensiktsmessig måte. Da vi innfører et helt nytt system må registrering utføres på nytt. Derfor må alle registrere seg, også de som tidligere fått e-faktura.

De som ikke registrerer seg vil få kontingent til sent på ordinær måte via post. Det vil medføre et administrasjonsgebyr på 100 kroner i 2022. Dette gebyret kommer gradvis å øke. Vi begrunner dette med at det er kostbart å sende ut faktura per brev. Det er heller ikke bra for miljøet. Siden mange av våre medlemmer ikke oppgir korrekt adresse til Velforeningen så påløper det kostnader for å sende, purre og korrigere medlemsregisteret. Medlemsregisteret bygger på Norsk eiendomsregister som i sin tur henter info fra tinglyst skjøte på eier.

(Et tregt system som ofte ikke stemmer helt med fakturerings adresse og reelt bosted.)

Våre vedtekter er tydelige på at alle medlemmer plikter og oppgi korrekt adresse samt oppgi endring av adresse og adresse til nye eiere ved salg. Dette glemmes og påfører Velforeningen kostnader. Det gir også et omfattende administrativ jobb og finne ut av hvem som bor på adressen, hvem som eier boligen og hvor regningen skal. Les mer om kontingent her LINK

Vi jobber med å få på plass en elektronisk løsning men det fordrer et medlemsregister. Vi ber derfor alle som ønsker redusere sin administrasjons avgift til 0 kroner å registrere seg i linken. Er husstanden registrert unngår man administrasjonsgebyr.

Ved spørsmål ta kontakt med kasserer på kasserer@neskollen.no

LINK TIL DIGITAL REGISTRERING

Info om årsmøte. Frist for påmelding og innmelding av saker er utløpt. Saker som skal opp til avstemning på årsmøtet er oppført i sakslisten. Alle dokumenter finner dere i fliken årsmøtedokumenter.

Link til årsmøtedokumenter

De som er påmeldt vil få tilsendt en link til Teamsmøtet dagen før møtedato. Det er viktig at alle logger seg på i god til før møtet slik at vi får kontrollert medlemskap (eiendom) opp mot betalt kontingent og adresse. Det er kun en deltaker per husstand som har stemmerett. Møtet starter klokken 19.00 den 24 mars og vi ber om at deltakerne registrerer seg fra klokken 18.30. Møtet starter presis. Velforeningen kan dessverre ikke gi noen medlemmer tilbud om fysisk oppmøte grunnet strengere smittevernregler en når møtet ble annonsert.

Merk at samtlige innspill som er sendt inn blir diskutert i etterkant av møtet. Har du meldt en sak så må du også møte for å fremme saken. De 3 sakene som er godkjent for avstemning blir ført inn som saker i sakslisten. Avstemning vil foregå via håndsopprekningsfunksjonen i Teams. Det vil være mulig å stille spørsmål etter at saker er lagt frem. For at få ordet så må man spørre om det i chatten. Ordstyrer fordeler tid og dersom der kommer mange innspill blir taletid fordelt og begrenset. Hvis ikke risikerer at møtet blir alt for langt. Noe vi fått kritikk for.

Styret ønsker alle påmeldte velkomne til årsmøte på Teams. Vi hopper dette går greit og håper at alle gjør sitt beste for at vi sammen får et konstruktivt, hyggelig og godt møte. Saksdokumentene ligger her LINK

Veilys

Kort redegjørelse for veilys på Neskollen. Den som ønsker å sette seg inn i eierforhold og ansvarsforhold til veilysnettet på Neskollen bør lese artikkelen om infrastruktur på Neskollen. LINKInfrastruktur

Bruk søkefunksjonen på siden om du lurer på noe. Den finner frem relevante artikler og saker.

Det har vært flere mørke partier i det siste og forklaringen til dette er at det vært jordfeil på Øvre Neskollen. Dette er under utredning og man jobber med å finne feil. Det er Nes kommune som har feil i sin del slik at dette har ingenting med Velforeningens ledningsnett å gjøre. Når det blir mørkt i mer en en og en lysmast er det kun Nes kommune som kan gjøre noe med det. Det er Nes kommune som eier strømhusene der sikringstavlene sitter. Ta derfor kontakt med Nes kommune når veilyset i din vei slutter å lyse.

Norgesnett har ikke ansvar for veilys. Kommunen eller veivesenet er riktig  instans

Styret

Innkalling til årsmøte 2021

Neskollen velforening inviterer til elektronisk årsmøte onsdag 24 mars klokken 19.00. Registrering kommer til å skje elektronisk. LINK De påmeldte vil kort tid før møtet få en link til et Teamsmøte. Dersom noen av spesielle grunner ikke kan delta elektronisk vil vi prøve å legge til rette for at de kan delta fysisk i møtet. De som ønsker å benytte seg av det må melde fra til oss før fristen. De få plasser som vi kan tilby fordeles av styret og vil fortrinnsvis gå til eldre medlemmer. Frist for påmelding og saker til årsmøtet er satt til 8 mars. Fristen er absolutt.

Det presiseres at spørsmål og innspill bes tatt opp etter møtet. Vi har ved flere anledninger fått kritikk for at møtene ellers blir alt for lange. Det er mange spørsmål som gjentas og mange av disse spørsmålene er ofte allerede besvart på vår nettside. Anbefaler å bruke søk-funksjonen.

Saker som ønskes tatt opp bør være av en type som lar seg stemme over. Les våre vedtekter før dere melder saker. Alle som melder en sak får et svar. Det er viktig at de som ikke får et svar kontakter oss på nytt. e-poster kan gå i spamfilter. Det stilles krav til at alle som melder en sak selv må legge den frem. Styret kommer siden med sin innstilling og så stemmes det over saken. Avstemningen vil da foregå ved Teams funksjonen «hånd opp.» Synspunkter og innspill ber vi medlemmene komme med fortløpende igjennom året på velforeningen@neskollen.no

Styret har valgt å endre så lite som mulig i den tid vi vært begrenset av Corona. Medlemsavgiften er ikke endret fra 2020. Vi legger ikke opp til store endringer i vårt servicetilbud og vi har prøvd å oppdatere nettsiden fortløpende men referat fra møter og relevant info som nyhetssaker.

Dersom noen av våre medlemmer ønsker og benytte seg av fullmakt så er dette beskrevet i vedtektene. Siden fullmakter må kontrolleres opp mot elektroniske påmeldingslister så må fullmakt være sendt inn før fristen, som er satt til 8 mars. Fullmakt finner dere i årsmøtedokumentene.

Årsmøtedokumenter inklusiv budsjett, regnskap, agenda og saksliste legges ut her så snart de er tilgjengelig. LINK

Styret

Trefelling langs Melkevegen

Nes kommune kommer til å tynne ut skogspartiene langs med Melkevegen i vinterferien

Nes kommune starter opp uttynning av skogspartiene langs Melkevegen i uke 8. Velforeningen og Nes kommune har hatt felles befaring og tilnærmingen blir som følger. De høyeste trærne prioriteres først. Spesielt høye og gamle grantrær prioriteres tatt ned. Man etterstreber et mangfold der ulike typer trær blir stående og ikke alt for tett. Furu og Bjørk som er friske blir stående men det sørges for avstand. Kratt fjernes i den grad det kan gjøres maskinelt.

Vi ber at de barn som er ute og leker på feltet i perioden uke 8 og 9 informeres om at de hører på mannskapene og ønsker de stå og se så må de holde god avstand. Mannskapene stenger for gjennomgående trafikk akkurat når trær felles. Det må påregnes noe venting i de tilfeller trær felles ut mot veg.

Har du/dere ønsker om at mannskapene skal ta enkelte trær som ev står ubeleilig til så er det bare å ta kontakt med dem men det ligger føringer for området slik at alle trær kan ikke felles foran en eiendom bare for å skape solfylte forhold. Noen trær er det få av slik at det er også en føring for mangfold. ‘

Velforeningen håper at de aller fleste blir fornøyde og at dette kommer til å føre til lyse og fine forhold uten at alt grønt blir borde.

Styret