Veilys

Der har i flere uker vært mørke partier på Øvre Neskollen. Saken er godt kjent av Nes kommune. Årsaken til at flere partier er mørke er at der er feil i flere lysmaster i hovedveien. Feilen fordeler seg til flere mindre stikkveger og det hjelper ikke å bare åter stille sikringene i kommunens strømhus/ strømskap.

Nye lamper og armaturer er bestilt og blir montert så snart kommunens entreprenør mottar disse.

Dersom en hel vei er mørk er det alltid Nes kommune som skal underrettes. Velforeningen tar seg av reparasjoner på enkelte master i våre veier.

Hvordan melder man ifra om feil og mangler? Kommunen har egen tjeneste for dette. Se her. LINK

Mer om infrastruktur på Neskollen finner dere her LINK

Styret

Vintervedlikehold av veg

Vintervedlikehold av veg

Viktig info om snøbrøyting.

Vintervedlikehold

Vakttelefon Kommunalt vegvedlikehold: 92023116

Nes kommune sin beskrivelse av vintervedlikehold; «infrastrukturen deles inn i 3 klasser hvor de offentlig veiene på Neskollen faller under klasse 3, Øvrige kommunale veger. Brøytestandard på klasse 3 veger betyr at brøyting iverksettes ved 10 cm ny snømengde. I angitte bakker ved våt snø brøytes det ved 7 cm snømengde. Videre er det beskrevet at Klasse 3 veger forventes å være gjennombrøytet i løpet av 10 timer fra utkalling.»

Les vedlegget fra Nes kommune. Der beskrives hva man kan forvente av vintervedlikehold på veiene i Nes.

Neskollen Velforeningen (NVF) brøyter sine veier samtidig med Nes kommune og med samme leverandør. NVF brøyter de bratte bakkene noe før, som for eksempel i Herkulesvegen. Intern rekkefølge er det NVF og Nes kommune som vurderer. NVF tilstreber å strø etter behov. Det er kostbart å strø veinettet så dette vurderes fra gang til gang. Det er vanskelig å sette en absolutt grense for når det skal strøs. Det blir ikke nødvendigvis strødd hver gang noen mener det er glatt. Se for øvrig kommunens serviceerklæring, som er vedlagt i bunn av dette skriv. NVF har satt strøkasser i de bratteste vegene og ved behov for etterfyll av sand vennligst send mail til velforeningen@neskollen.no. Strøsanden er IKKE til privat innkjørsel. Brukes sanden opp på private innkjørsler etterfyller vi ikke. NVF følger Nes kommune sin policy og det har vi nå gjort i mange år. Vi kan ikke annet enn å oppfordre dere alle til å kontakte kommunen ved service torget når dere er misfornøyd. Budsjettet for kommunen er det lokalpolitikerne som fastsetter. NVF budsjett for snøbrøyting godkjennes på årsmøtet. Styret har som mål å styre etter budsjett. NVF har laget en oversikt over alle veger/ infrastruktur på Neskollen, se her LINK eller under fliken infrastruktur. Her kan man også lese om hvem som er ansvarlig for hva på Neskollen. Det er alltid grunneier som er ansvarlig for vintervedlikehold. Det betyr at i sameiene er det sameiet selv som ansvarer for sin tomt. Det samme gjelder for private eiendommer og næringseiendommer.

Når det gjelder tidspunkt for brøyting, så er det ofte uhensiktsmessig å brøyte på Neskollen i tidsperioden fra klokken 07-09 og 14-20. Årsaken til dette er mye trafikk, parkering i vegene og mange lekende barn. Men av og til må vi brøyte også i dette tidsrommet. Følg med på barn under 12 år når det brøytes i ditt område.

Vi ber samtidig om at det ikke parkeres langs med veiene og selvsagt heller ikke på gangvegene og i snuplasser. Det er ulovlig, trafikkfarlig og til hinder for brøytemannskapene. Veiene på Neskollen er smale og har aldri vært tiltenkt parkering. Parkering av kjøretøyer skal foregå på egen eiendom, uavhengig om man bor i sameie eller i enebolig. Må brøyting avbrytes grunnet blokkerende biler så må beboerne i den aktuelle veien selv koste brøyting eller måke for hånd.

Grøfter langs alle veiene eies av NVF eller Nes kommune. 1.5 meter fra asfalt er alltid grøft. Dette er viktige deponerings soner og skal ikke benyttes til søppel hus, murer, beplanting, parkering etc. Både Nes kommune og NVF har full rett å deponere snø på privat eiendom, dersom det er hensiktsmessig for å holde vegen åpen.

Velforeningen har ikke noen vakttelefon og vi ber om at det respekteres.
Forhold rundt brøyting og tilbakemeldinger tar vi mot på e-post.

Vi ber at dere først leser under fliken infrastruktur der det ligger mye info. Vi leser alle henvendelser, men har ikke kapasitet til å svare på alle. Styret følger ikke med på facebook grupper etc. For å nå frem til oss som styrer må dere bruke e-post.

Kommunens vakttelefoner finner du på nettsidene til Nes kommune.


Vedlegg

Kunne du tenke deg å drifte ordningen med utlån av Velforeningens henger?

Velforeningen eier en tilhenger som vi har lånt bort til våre medlemmer for kortere oppdrag i nærområdet. Denne har man kunne lånt for å kjøre til søppelfyllinga, hente møbler eller andre mindre oppdrag i privat regi. Hengeren er en Brendrup boogiehenger. Ordningen går ut på at man klarerer med Velforeningens representant (den som vi etterlyser for oppdraget) og så avtaler man utdeling av vognkort og utlånsperiode. Etter utlån leveres nøkkel til lås og vognkort tilbake. Kunne du tenke deg å bistå med ordningen så send oss en mail. Hengeren lånes bort flere ganger i uken slik at noe arbeid må påregnes. Velforeningen ønsker at hengeren ses over innimellom slik at vi ikke låner bort en trafikkfarlig henger med feil og mangler. Styret bistår ved reparasjoner. Ta kontakt på neskollen@velforeningen.no om du kunne tenke deg å bidra.

Styret

Julegrantenning med fakkeltog

Neskollen søndag 27. november 2022.

Fakler selges ved ballbingen nederst i Geminivegen fra kl 16.30. Pris; 25 kr kontant. Det er også mulig å forhåndsbetale med vipps (135106). Gyldig kvittering vises ved henting. Aldersgrense for kjøp av fakler, 16 år. Fakkeltoget går fra ballbingen nederst i Geminivegen. AVMARSJ kl. 17.00. Rute fra ballbingen: Gangveien ned mot barnehagen, deretter grusveien via idrettsanlegget før vi ender opp på Neskollen skole hvor arrangementet fortsetter som beskrevet under. Det blir servert GRATIS gløgg, varm saft og pepperkaker. Julemusikk fra Nes Janitsjarkorps. Vi tenner lysene og går rundt juletreet. Det ryktes at nissen kommer i år også, og at han har med seg en overraskelse til barna! Ta med familien og bli med på å ringe julen inn på Neskollen. Vel Møtt😊 Hilsen oss i arrangementskomiteen. Arrangementer blir også publisert på Facebook siden til arrangemangskomiteen.

Hold deg oppdatert med Velforeningens nyhetsbrev. Registrere deg på: neskollen.no.

Tufteparken er ferdig

Kjære medlemmer!

Etter to år med prosjektering, lange søknadsprosesser, covid-utfordringer og en lang rekke forsinkelser kan vi nå endelig ønske velkommen til en splitter ny «Tuftepark» her på Neskollen!
Parken eies og driftes i sin helhet av oss medlemmer i felleskap gjennom Neskollen Velforening, men er åpen for alle.

Velforeningen har som kjent svært begrensende midler, så det er med stor glede vi kan meddele at prosjektet er fullfinansiert av våre flotte samarbeidspartnere med stort engasjement for barn og unge.
Det rettes derfor en stor takk til Nes Kommune, Viken Fylkeskommune, DNB Sparebanksstiftelsen, Romerike International School og ikke minst til den nå avdøde ildsjelen Ole Kristian Kaurstad.

Vi ønsker også å takke våre leverandører Udnes Utemiljø AS og Tufteparken AS for sitt arbeid med å reise parken.

Parken har kunstgress med støtdempende underlag som i tillegg til økt komfort og lang varighet også inviterer til trening på bakken.
Det er videre brukt natursand til fordel for gummigranulat for også å ivareta miljøhensynet.
Anlegget er dessuten universelt utformet med enkel tilgang også for rullestolbrukere slik at dette blir en park for alle uansett alder, funksjonsnivå og fysiske form.

Parken vil være åpen alle dager i året med led belysning frem til kl 22:00.

I tillegg til intruksjonsplansjer på stedet inngår også kursing som en del av leveransen fra Tufteparken AS. Velforeningen kommer til å kurse representanter for RRIS, Nes barneskole, Hvam videregående skole og Hvam-il. Dette kommer vi til å invitere til i vår. Merk at der er 3 ulike plansjer med forslag til aktiviteter. Både for øvelser på kunstgresset/ plenen men også 2 ulike plansjer for øvelser i Tufteparken.

Den offisielle åpningen blir til våren når det er litt varmere i været, men parken er nå åpen og klar til bruk for alle som ønsker det!

Fiberutbygging

beskjed fra Telenor og Elektrofiber AS

Vi i Elektro Fiber As jobber for Telenor med utbygging av fibernett, det er mye dokumenterte rør som går inn i forskjellige boliger, som Telenor skal ha lagt i bakken og inn i hus når husene ble oppført.

Det er krevende for oss å finne disse rørene, så det vi ønsker ut av denne mailen er om at de som vet de har et fiber-rør inn i huset sitt fra Telenor tar kontakt med oss på mail : post@elektro-fiber.no, noter deres adresse/tlf nummer, slik at vi kan gjøre en avtale for å verifisere røret. Dette gjelder også huseiere som ikke har bestilt fiber fra Telenor, slik at dette da er klart om huseier evt skulle bestille fiber av Telenor i etterkant.

På forhånd, tusen takk!

Mvh
Daniel Furre

Nå bygger vi Tuftepark!

Velforeningen har fått midler til å realisere en utendørs Tuftepark på Neskollen.

Tufteparken består av 9 utvalgte treningselementer som sammen gir en god og balansert treningsøkt men mange forslag til øvelser. På kveldstid blir anlegget belyst og kan derfor brukes året rundt.

Velforeningen har fått inn bidrag fra flere kilder:

  • Viken Fylkeskommune spillemidler
  • Nes kommune spillemidler
  • Sparebanksstiftelsen
  • Donasjon av Ole Kristian Kaurstad

Tufteparken skal etableres her:

Stort takk til alle bidragsyterne. Vi gleder oss enormt til å kunne tilby utendørs trening til alle som ønsker å bruke parken. Skolene på dagtid, spreke pensjonister, ungdommer, idrettslaget og kanskje treningssenteret. Alle er velkomne men vi presiserer at anlegget ikke kan bookes eller benyttes til organisert trening. Dette er et lavterskeltilbud for alle!

Velkomne til å bruke anlegget når det står klart. Vi håper det kan benyttes allerede før fellesferien, men målet er før skolestart.

Hilsen Neskollen Velforening

Friarealer B4

Neskollen velforeningen har inngått avtale med entreprenør Døli AS for opparbeidelse av gangstier og friareal på delfelt B4. Brorparten av arbeidene vil bli utført før ferien.

Samlet er det 5 små turstier som skal etableres. Disse stiene etableres for at alle fritt skal kunne gå igjennom boligfeltet på våre felles friarealer. For skolebarn som skal til skolen, for barn som skal til aktiviteter og venner men også for turgåere og alle som er ute og lufter hunder eller bare ser etter raskeste vei hjem etter en sen kveld hos gode naboer. Turstiene vil også være med på å underlette for beboere som bor i Polarisvegen og Tellusvegen da de gir naturlig adkomst til skogen og alle de fine turstiene i Bøleråsen. Et stykke inn i skogen går der en tursti som fører til Tolvstein og videre inn i åsen. Tursti 4 blir hindret med en avsperring slik at ikke småtasser sykler eller aker rett ut i Plutosvingen. Denne stien er litt bratt.

Bilde med gangstier B4

Fellesarealet nederst blir ikke etablert før entreprenør som utvikler tomta er ferdig. Men vi håper ikke det skal ta så lang tid.

Bilde av de 2 planlagte gangvegene som forbinder Polarisvegen med Jupitervegen

Velforeningen er i dialog med utbygger Trysilhus AS for å få etablert 2 gangstier som forbinder Plutosvingen med Polarisvegen. Det er bratt i terrenget spesielt på nedsiden mot det boligsameiet som ligger nederst. Målet er at turstiene skal sveises sammen med turstiene i akebakken.

Her har vi tynnet ut skogholtet (markert med grønt/ rødt) litt. Mulig vi tar enda mer om sameiet ønsker det. Det ser vi an litt. Skogholtet gir en lun skjerming mot vegen.

Bilde av skogholt

Vi håper våre medlemmer ser kvalitetene med gangstier og dynamikken disse gir for boligfeltet vårt.

Styret i Neskollen Velforening

Info om vattentilførsel

Varsel om driftsforstyrrelser
Årnes Vannverk SA er i gang med å oppgradere overvåkningssystemet ved våre pumpestasjoner og
høydebasseng. I uke 13 og 14 vil dette bli satt i drift og det kan i den forbindelse forekomme
driftsforstyrrelser i leveransen av drikkevann fra oss.
Planen for arbeid er som følger:
Øvre del av Neskollen – Uke 12
Det vil foregå arbeider fra torsdag kveld (Ca. 22.00) til fredag ettermiddag.
Drikkevannsleveransen vil være fraværende fra ca. 23.00 til 04.00 fredag morgen. Det vil
kunne være korter driftsforstyrrelser i drikkevannsleveransen etter kl. 04.00 fredag.
Neskollen – Uke 13
Det vil foregå arbeider fra mandag morgen (08.00) til tirsdag kveld. Det vil kunne være korter
driftsforstyrrelser i drikkevannsleveransen i hele perioden.