Hundehold

NVF får ofte henvendelser fra medlemmene om hvordan hundehold skal praktiseres og hvilke hensyn hundeiere skal ta. NVF har kun anledning til å fremlegge relevant informasjon, og har ingen myndighetsutøvelse. Vi har sammenfattet ofte stilte spørsmål som er relevant i et boligfelt som Neskollen. For øvrig viser vi til Hundeloven og tilhørende forskrifter samt Nes kommune.

Når gjelder båndtvang?

I dag gjelder båndtvang for perioden 1. april til 20 august

Hvem kan kreve båndtvang?

Det er kun kommunen som kan gi forskrifter som utvider båndtvangsperioden. Dette kan være aktuelt ved skoler og barnehager, idrettsanlegg, turstier mm. Pr i dag har ikke Nes kommune skjerpet båndtvang i disse områder.

Hvor gjelder båndtvang?

Overalt i båndtvangsperioden.

Er det lov til å ha løse hunder i nabolaget?

Utenom båndtvangsperioden kan hundeholder ha hund løs under forutsetninger at
hunden blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. Med kontroll kan eksempelvis være at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette.
I områder med barn (under 12 år) har hundeholder en skjerpet aktsomhet.

Hvor kan hunden bli bundet?

Hundeholderen skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten eller ved lekeplasser. For alle andre steder må hundeholder vise aktsomhet og påse at hunden ikke volder skade eller skaper utrygghet for andre.

Klage på hundehold

Den som er berørt kan opplyse om og kreve overfor hundeholderen at forholdene blir ivaretatt. Forøvrig er det kommunen eller Politiet som er rette instans dersom den enkelte ønsker å rapportere om hundehold som er / kan være i strid med lov og forskrifter.