E-16 dialogmøte

Neskollen velforening har gjennomført dialogmøte med Nye veier og Ordfører Grete Sjøli

Som tidligere annonsert så har Neskollen Velforening valgt å benytte seg av anledningen til å kommentere korridorvalg. LINK

I linken kommenteres også vårt mandat til å fremme saken.

Vi har kun mottatt en innsigelse på annonsert standpunkt og det var at vi burde gjennomført et møte i sakens anledning. Det har ikke vært mulig å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte i henhold til våre vedtekter (dette må alltid annonseres i god tid iht vedtektene) og vi har ikke lov iht smittevernregler og Nes kommunes policy mht utlån av kommunale lokaler (skolen). Slik at det har dessverre ikke vært mulig å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte.

Vi har derfor samlet oss rundt følgende vurdering på vegner av våre medlemmer. Link

Vår vurdering er at den favner bredt og at de aller fleste som eier bolig på Neskollen kan stille seg bak.

Møtereferat er vedlagt

Saksgangen nå er at Nye veier samler sammen de innspill som er mottatt før fristen den 23 november. Materialet sammenstilles og vil bli en del av utredningen av de ulike korridorene. Det er et viktig poeng at Neskollen Velforening tar kun stilling trasevalg. Vi har ikke tatt stilling til andre spørsmål i anledning ny E-16 mellom Kongsvinger og E-6. Politisk behandling i Nes kommune over nyåret. Nes kommune er regulerende myndighet for trassen igjennom Nes kommune.

Styret Neskollen Velforening

Gatelys

Nå blir det endelig gatelys hele året. I perioden 18 mai til skolestart skal det på nytt tennes gatelys på Neskollen

Raumnes 3/11

Neskollen velforening har helt siden kommunestyret valgte å slukke vei/ gatelys hele døgnet på sommerstid prøvet å få endret denne beslutning. Vi har snakket med både administrasjon, politikere og ordfører. Vi har skrevet i Raumnes flere ganger og vi har også fått saken belyst av Raumnes 2 ganger.

Link til artikkel 2019 Raumnes

Link til artikkel 2020 Raumnes

Brev til ordføreren

Nå har endelig kommunestyret enstemmig besluttet å gå tilbake på dette uheldige vedtaket. Administrasjonen har fått i oppdrag å se på tekniske løsninger som skal sikre at det ikke lyser når det er lyst. I så måte skal også miljøperspektivet være ivaretatt i det nye vedtaket. (Lys når det trengs og ikke når det ikke trengs)

Kommunestyret har også valgt å tilby snøbrøyting på 7 cm snødybde mot tidligere 10. En tjeneste som kommer godt med på Neskollen som er både bratt og trangt på enkelte plasser. Velforeningen hekter seg på og kommer til å etterstrebe lik brøyting som på de kommunale veiene. Det blir helt sikkert ikke bra nok for alle men vi tror at det store flertallet setter pris på dette. Kost/ nytteprinsippet skal selvsagt gjelde.

Styret Neskollen velforening