Høringsuttalelse

Forslaget til kommunedelplan for E16 Kongsvinger-E6 er nå ute til høring. Neskollen velforening har levert høringsuttalelse.

Høringsnotatet er vedlagt. Tidligere høringsnotat finner du her. LINK

Merk at dette er kun et høringsnotat mht trasse valg og dertil hørende bekymringer og viktige moment. Det er ikke et innlegg i diskusjonen rundt vei eller ikke vei.

Trasse

Styret

Vedlegg