Info om vattentilførsel

Varsel om driftsforstyrrelser
Årnes Vannverk SA er i gang med å oppgradere overvåkningssystemet ved våre pumpestasjoner og
høydebasseng. I uke 13 og 14 vil dette bli satt i drift og det kan i den forbindelse forekomme
driftsforstyrrelser i leveransen av drikkevann fra oss.
Planen for arbeid er som følger:
Øvre del av Neskollen – Uke 12
Det vil foregå arbeider fra torsdag kveld (Ca. 22.00) til fredag ettermiddag.
Drikkevannsleveransen vil være fraværende fra ca. 23.00 til 04.00 fredag morgen. Det vil
kunne være korter driftsforstyrrelser i drikkevannsleveransen etter kl. 04.00 fredag.
Neskollen – Uke 13
Det vil foregå arbeider fra mandag morgen (08.00) til tirsdag kveld. Det vil kunne være korter
driftsforstyrrelser i drikkevannsleveransen i hele perioden.