Anleggsrigg

Hvam il skifter ut dekke på den store fotballbanen og starter opp bygging av garderobe, servicebygg og toaletter.

Dette medfører at deler av idrettsparken må stenges ned. Ber at foreldre informerer små barn om dette. Det er ikke ønskelig at man forserer riggen og klatrer inn på byggeområdet. Vedlagt er riggplan

Vedlegg