Digital registrering for kontingent

Velforeningen ber om at våre medlemmer registrerer seg digitalt i vårt medlemsregistre. Dette for å kunne sende ut faktura til kontingent på en rimelig og hensiktsmessig måte. Da vi innfører et helt nytt system må registrering utføres på nytt. Derfor må alle registrere seg, også de som tidligere fått e-faktura.

De som ikke registrerer seg vil få kontingent tilsendt på ordinær måte via post. Det vil medføre et faktureringsgebyr på 50 kroner i 2021 og en høyere faktureringsavgift i 2022. Vi begrunner dette med at det er kostbart å sende ut faktura per brev. Det er heller ikke bra for miljøet. Siden mange av våre medlemmer ikke oppgir korrekt adresse til Velforeningen så påløper det kostnader for å sende, purre og korrigere medlemsregisteret. Medlemsregisteret bygger på Norsk eiendomsregister som i sin tur henter info fra tinglyst skjøte på eier.

(Et tregt system som ofte ikke stemmer helt med fakturerings adresse og reelt bosted.)

Våre vedtekter er tydelige på at alle medlemmer må oppgi korrekt adresse samt oppgi endring av adresse og adresse til nye eiere ved salg. Dette glemmes og påføre våre medlemmer kostnader. Les mer om kontingent her LINK

Vi jobber med å få på plass en elektronisk løsning men det fordrer et medlemsregister. Vi ber alle som ønsker redusere sin faktureringsavgift til 0 kroner å registrere seg i linken.

Ved spørsmål ta kontakt med kasserer på kasserer@neskollen.no

LINK TIL DIGITAL REGISTRERING