Vedlikehold gangbrua

Velforeningen starter opp vedlikehold på gangbrua mellom Neskollen skole/ Sentrumsområdet og Idrettsparken.

Uke 5 starter entreprenør med utskifting av dekke på gangbrua. Brua som forbinder Idrettsparken med Sentrumsområdet stenges i forbindelse med dette. Alternativ rute blir rundt Neskollentjernet eller via stien i Eventyrskogen. Siden vinteren er mild så er det et ønske om å komme igang med denne jobben i god tid før Vårcup, 17 mai feiring og annen virksomhet der brua blir brukt. Vi benytter anledningen til å informere om at isen på Neskollentjernet aldri er trygg å gå på. Dette skylles at det renner inn smeltevatten fra både Tellusvegen og Herkulesvegen i rør under vannoverflaten. Gå aldri på isen!

Som alltid legger vi inn et lite forbehold om været.

Styret