Friarealer B4

Neskollen velforeningen har inngått avtale med entreprenør Døli AS for opparbeidelse av gangstier og friareal på delfelt B4. Brorparten av arbeidene vil bli utført før ferien.

Samlet er det 5 små turstier som skal etableres. Disse stiene etableres for at alle fritt skal kunne gå igjennom boligfeltet på våre felles friarealer. For skolebarn som skal til skolen, for barn som skal til aktiviteter og venner men også for turgåere og alle som er ute og lufter hunder eller bare ser etter raskeste vei hjem etter en sen kveld hos gode naboer. Turstiene vil også være med på å underlette for beboere som bor i Polarisvegen og Tellusvegen da de gir naturlig adkomst til skogen og alle de fine turstiene i Bøleråsen. Et stykke inn i skogen går der en tursti som fører til Tolvstein og videre inn i åsen. Tursti 4 blir hindret med en avsperring slik at ikke småtasser sykler eller aker rett ut i Plutosvingen. Denne stien er litt bratt.

Bilde med gangstier B4

Fellesarealet nederst blir ikke etablert før entreprenør som utvikler tomta er ferdig. Men vi håper ikke det skal ta så lang tid.

Bilde av de 2 planlagte gangvegene som forbinder Polarisvegen med Jupitervegen

Velforeningen er i dialog med utbygger Trysilhus AS for å få etablert 2 gangstier som forbinder Plutosvingen med Polarisvegen. Det er bratt i terrenget spesielt på nedsiden mot det boligsameiet som ligger nederst. Målet er at turstiene skal sveises sammen med turstiene i akebakken.

Her har vi tynnet ut skogholtet (markert med grønt/ rødt) litt. Mulig vi tar enda mer om sameiet ønsker det. Det ser vi an litt. Skogholtet gir en lun skjerming mot vegen.

Bilde av skogholt

Vi håper våre medlemmer ser kvalitetene med gangstier og dynamikken disse gir for boligfeltet vårt.

Styret i Neskollen Velforening