Skiltplan Neskollen

Nye skilt på Neskollen.

Nes kommune skilter om Neskollen. Les her om endringen i vedlagt dokument der alle skilt er med. Merk at det blir innført et generelt parkeringforbud med Soneparkering på hele Neskollen. Å ikke følge skilting kan føre til bot, eller borttauing på bileiers regning ref, Vegtrafikkloven kap. V, §31 og §37.

Parkering av privatbil og fremfor alt tunge kjøretøyer skal foregå på eiers tomt.

Vedlegg