Det er liv i Neskollentjernet

Det ligger informasjon om Neskollen tjernet og dess historie her. LINK

Kjetil Guttormsen er svært interessert i fisk og driver med artsfiske, han er ofte på besøk på Neskollen. Han forteller følgende til oss:

«Siden sist gang jeg kontaktet dere, har vi funnet ut litt om dammen og fisken. Vi fikk fisket opp ca 20 små fisk for å se hva dette var, det skulle ikke ta lang tid. Fiskene som bor i dammen har en enorm appetit, og er glade i både brødsmuler og mark. Vi fant ut at det er snakk om Karuss , små små Karuss. Du kan lese mer om Karuss her i denne LINK

Arten er en fisk i karpefamilien, og finnes i en rekke vann i Norge. Den kan bli godt over kiloen, men de som bor i den lille dammen på neskollen er små.Det kan selvsagt være at det finnes større fisk i dammen, men de vi observerte var alle mellom 10 og 25 gram…eller 6-12cm.Hvordan de har kommet hit er et mysterium, men jeg tipper den er satt ut…ikke naturlig. 

Fiskene ble fotografert og artsbestemt og satt tilbake til Tjernet
Tjernet er sirka en og en halv meter dypt på det dypeste

God sommer videre ønsker Neskollen velforening

Vedlegg