Innkalling til Årsmøte Neskollen Velforening

Velkommen til årsmøte i Neskollen velforening. Møtet finner sted på Neskollen skole tirsdagen den 12mars klokken 19.00 2019

Styret ber om oppmøte klokken 18.40 da alle stemmeberettigede må registreres før møtet starter. Hver boenhet/ tomt har én stemme. Hver stemmeberettiget kan stille med inntil 2 fullmakter.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, bes sendt velforeningen så snart som mulig, senest 14 dager før årsmøtet på velforeningen@neskollen.no 

Sakene må godkjennes av styret og skal være konkrete. Det er en fordel om det kan stemmes over sakene i henhold til våre vedtekter. Det forlanges at den som ønsker saker fremmet er tilstede på årsmøtet og fremmer sin sak. Er du usikker på om hvordan du skal fremme din sak så send oss en e-post.

De som har spørsmål av generell art oppfordres til å stille spørsmål til styret i e-post form før eller etter møtet. Ellers blir møtene veldig lange.

Med vennlig hilsen.

Styret i Neskollen Velforening

Årsmøtedokumenter finner du ved å bruke koblingen her: Årsmøtedokumenter

Gjeldende vedtekter finner du her:
Vedtekter for Neskollen Velforening.