Lån av henger

Velforeningens henger kan lånes for maksimalt 2 dager. Hengeren er en Brenderup boogie henger av typen Brenderup 3251TB. Reg nummer er cB2970.

Kontakt Emil Andre Ulviken i god tid før lån på e-post slik at du/ dere kan få overlevert lås og vognkort. Kontaktinfo til Emil Andre.
Mail: e.a.ulviken@gmail.com
Adresse : Herkulesvegen 32

Oppleves feil på hengeren eller om du er uheldig ved bruk. Meld fra til Emil Andre så ordner vi feilen.