Varning-fare for barn ved vegbrøyting

Det kan være farlig å lage snøhuler langs veier

Velforeningen og våre samarbeidspartnere som står for vintervedlikeholdet av veg ber alle foreldre snakke til sine barn. Ser dere barn som lager snøhuler i brøytekanter eller deponerings hauger så må vi alle ta affære. En traktor som skuffer snø kan fort påføre barn store skader.

Kontakt gjerne Velforeningen eller våre brøytemannskaper om dere ser barn som leker eller graver snøhuler i nærhet til veg. Ber også at alle orienterer seg litt om hva som gjelder for snøbrøyting og hva man kan forvente av vintervedlikehold på Neskollen.

link

Per Olin Leder Neskollen velforening