Kontingent 2017

Obligatorisk kontingent for medlemskap i Neskollen Velforeningn 2017 er sendt ut.

Årsmøtet har vedtatt et budsjett med 2500 kr i kontingent for 2017. Avtrekk for dugnadsinnsats i 2016 er trukket fra.

Kontingent dekker snøbrøyting av velforeningens veier, veilys, soping, vedlikehold av lekeplasser, søppeltømming, vedlikehold av gangstier, vedlikehold av idrettsanleggene våre, vedlikehold av skogen vår med mere. Detaljert regnskap er tilgjengelig på årsmøte der også budsjett vedtas. Vi anbefaler alle som skal selge bolig å gjøre opp kontigent før salg. Salg skal foregå uten heftelser. Ubetalt kontigent er en heftelse som følger eiendommen. Samtlige meglere som legger ut boliger for salg på Neskollen kontaktes og informeres skriftlig om dette.

Neskollen er delvis et privat område og alle beboerne eier en lik del av våre fellesarealer. Velforeningen er således en eierforening, ikke en interesseforening med valgfritt medlemskap. Alle boenheter plikter å være med. Det er tinglyst i alle boenheter. VIFO barnehage, kommunen, utbyggere, tomteinvestorer og vi som sitter i styret eier også boenheter og betaler full kontingent. Det er iht vedtekter plikt å melde om eierskifte ved salg.

Velforeningen vil etterfølge den som står som eier til enhver tid. For inndriving brukes inkassoselskap med vår fullmakt å følge opp på egnet måte. Dette inkluderer også rettslig forfølgelse. I denne sammenheng så løper fort store kostnader på den som ikke betaler. Spørsmål rundt kontigent besvares på e-post. velforeningen@neskollen.no og kasserer@neskollen.no

Ved salg av bolig/tomt i løpet av 2016 så anbefaler vi at kontingent er gjort opp før salg. Velforeningen forfølger eier til enhver tid men siden kontingent er sendt før pinse så bør denne være betalt før alle overdragelser etter pinse i 2016.

I fliken kontingent finnes informasjon for både meglere, selgere, eiere og kjøpere. Les dette før dere tar kontakt.

Styret har ingen ansatte så det er kun per e-post vi har anledning å svare. Vi ber om at det respekteres.

Styret