Årsmøte Neskollen velforening

Årsmøte i Neskollen velforening er tirsdag 20 mars i vestibylen Neskollen skole

Årsmøtet starter 19.00. For stemme registrering oppfordres å møte 18.45. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret skriftlig på e-post senest 6 mars. Sakene bør være av en type det kan stemmes over og være i tråd med våre vedtekter. Årsmøtedokumenter lastes opp fortløpende.

Vedtekter som omhandler bland annet hvordan årsmøte skal gjennomføres finnes i vedlegget.