Vårdugnad

Velkommen til velforeningens felles dugnad. I år 14 og 15 mai på kveldstid

Styret har i år valgt å legge dugnaden så tett innpå 17 mai som mulig. Dette for å sikre at snødekket og telen i bakken er borte.

Prosjekter

  • Lekeplassen i krysset Orionvegen/ Melkevegen skal få et lag jord og gressfrø skal settes i jorden.
  • Søppel skal plukkes på hele feltet.
  • Jordhaugene som er tilkjørt på Øvre Neskollen skal fordeles ut langs stien som går fra » gressløkka» der turstien begynner og ned mot Ørnestubben.
  • Kvist og kvast dugnad på fellesarealet i Skorpionen.

Det trengs river, raker, spader, trillabord og litt pågangsmot i vårsolen for å få løst dette.

Alle skal møte ved amfiet 17.30 begge dagene for utdeling av arbeidsoppgaver og registrering.

Nb.dugnaden er frivillig. Det er helt valgfritt om man vil være med. En symbolsk sum trekkes fra på neste års kontingent før de som deltar.

Velkommen Styret