Høstdugnad utsettes

Grunnet store driftskostnader har Velforeningens styre valgt å ikke gjennomføre høstdugnad i år

Vinteren har påført oss større kostnader knyttet til brøyting en tidligere år og det samme har høstens vind med trefelling, opprydding å sikring av ustabile trær.

Styret har sett seg nødt til å holde igjen på pengebruken ikke minst siden de mål vi satt oss stort sett ble gjennomført på vårdugnaden. Vi satser på vårdugnad 2019 med 2 dugnadsdager som tidligere.