Kontingent

Jeg har fått en regning, purring, inkassovarsel, beskjed om forliksklage eller varsel om stevning.
Hva gjør jeg og hvem kan jeg kontakte?

Kontaktpunkt vedrørende kontingent og utestående (meglere): kasserer@neskollen.no

Info_om_kontigent – last ned filen for alle detaljer vedrørende kontingent

Det er pliktig medlemskap i velforeningen. Ref. pliktig_medlemskap

Vi bruker Visma Collectors og sender alle saker rutinemessig til de for oppfølging.

Personvernforordningen er vedtatt i Norge og trådde i kraft i sommer. Forordningen regulerer hvordan personopplysninger skal behandles. Neskollen Velforening innhenter navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder. Vi og våre samarbeidspartnere behandler og oppbevarer kontaktinformasjonen på en sikker måte. Neskollen Velforening sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.

Vedlegg