Ofte stilte spørsmål

Velforeningen får ofte de samme spørsmålen. Vi er opptatt av å gi alle våre medlemmer samme svar, så her er de vanligste spørsmålen listet. Ekonomisaker er belyst i fanen kontigent
Gir ikke dokumentene i fanen kontigent svar på deres spørsmål så send en e-post til kasserer@neskollen.no

  • Jeg/ vi bor ved siden av et fellesareale som eies av Velforeningen. Er dette til salgs?

Velforeningens fellesarealer er ikke til salgs. Ingen har fått lov til å kjøpe av disse arealene. Eneste unntaket er arealer solgt til Hvam-il.

  • Jeg ønsker å flytte min tomtegrense mot et fellesareale og lurer på om Velforeningen kan tenke seg et makeskifte?

Velforeningen godkjenner ikke makeskifte dersom der ikke er en tydelig nytteverdi for alle medlemmene eller om det finnes HMS grunn.

  • Jeg ønsker å plassere min hekk, trampline, utegrill eller annet på et fellesareale. Er det lov?

Det er ikke lov! Det har ikke blitt gitt noen godkjenninger til slikt noen steder på Neskollen. Tomtegrenser kan en enkelt finne på nettbaserte løsninger som finn.no kart og tilsvarende nettsider. Ved usikkerhet kan Velforeningen bistå.

  • Jeg er missfornøyd med snøbrøyting og strøing. Hvem ringer jeg?

Velforeningen har ikke noen vakttelefon og svarer kun på e-post når vi har anledning til dette. Nes kommune har en vakttelefon det har IKKE Velforeningen. Les under fliken for mere info. infrastruktur

  • Jeg ønsker å ta ned trær kan dere komme å se på det?

Velforeningen vurderer KUN skriftlige søknader. Trefellingssaker tar mye tid og disse vurderes av hele styret så vi må få tid til å diksutere hver enkelt sak i fellesskap og med hele situasjonen belyst fra den som søker. Se denne link.

  • Jeg bor ved siden av et fellesareale (lekeplass eller tilsvarende). Hvilke åpningtider har dette?

Alle fellesarealer er åpne for alle. Norsk lov gjelder på fellesarealene og Velforeningen har ingen bestemmelser utenom dette bortsett fra at den lille kunstgressbanen for mindre barn oppe i feltet stenger vi 19.30.

  • Er det møteplikt på Velforeningens dugnader?

Det er ikke møteplikt. Dugnaden er helt frivillig

  • Hva med støy på søndager? Gressklipping å støyende bygging etc?


På Neskollen gjelder Norsk lov. Loven som omhandler søndager og helligdager finner du her. LINK.
Dersom det ikke hjelper å si fra på en hyggelig måte så er dette en sak for politiet. Er det ifm bygging av hus så kan også plan og bygg etaten i kommunen informeres. Stor støy på søndager og helligdager kan føre til påkrevd byggestopp. Lørdager er lik vanlig hverdag mht støy. Det er imidlertid alltid fornuftig å ta hensyn til sine naboer.

  • Støtter Velforeningen etablering av postkasse stativer og søppelskur?


Nei. Egen post kasse og tilhørende stativ er privat eller delt med naboer eller sameiet. Det samme gjelder søppelskur. Noen står på kommunal grunn å noen på Velforeningens grunn. Etablering må alltid klareres med grunneier. Grunneier av grøft og fellesarealer er kommunen eller Velforeningen. Bor du i et sameie så kontakt styret i ditt sameie.


Velforeningen skriver litt om hundehold i dette skrivet. Våre vedtekter sier også noe om hvordan man skal opptre på fellesområdene.