Print sidenPrint siden

Styret i Neskollen Velforening 2014 - 2015

Adresse:
Neskollen Velforening
Melkevegen 1
2165 Hvam

e-post: velforeningen@neskollen.no
Org nr: 986 408 819

Styreleder:
Per Olin
Orionvegen 16
velforeningen@neskollen.no

Nestleder:
Sjur Kilde
Vinkelhaken

Kasserer:
Irene Elisabeth Haugen Veisten
Orionveien
kasserer@neskollen.no

Sekretær:
Magne Løvaas
Vinkelhaken

Styremedlem 1:
Knut-Arne Hepsø
Løvebakken

Styremeldlem 2:
Jostein Kleiven
Herkulesvegen

Varamedlem 1:
Børge Ongstad
Løvebakken

Varamedlem 2:
Øyvind Wang
Vinkelhaken