Grønne friområder

Informasjon vedrørende grønne friområder, trefelling og reguleringsbestemmelser.


d. 07-10-2014 - 09:18

Her har vi samlet informasjon om trefelling på fellesarealer/ friområder som tilhører kommunen og Neskollen velforening.

LINK