Velforeningen sier ja til privatskole på Neskollen

Velforeningen og Romerike international school (RRIS) har vært i dialog/ forhandlinger rundt mulighetene for å etablere en privat på Neskollen. Man ønsker å bygge skolen vegg i vegg med Nes Arena å bruke Velforeningens fellesarealer til skoleområde. Velforeningen har sagt ja til dette å vi har utformet en gjensidig kontrakt for dette.


d. 10-12-2016 - 14:36

Kontrakten ligger i sin helhet i fliken Velforeningen og kan lastes ned for alle som ønsker det. Velforeningen har etter mandat fra årsmøtet i 2015 forhandlet frem en avtale som vi mener er god for alle parter, også Hvam-il som ønsker skolen bygget. Nå er det opp til RRIS å søke om byggetillatelse hos Nes kommune. 

 

Link