Servicetjenester

Servicetjenester

Neskollen velforening ønsker tilbud på servicetjenester.

Neskollen består av store private arealer. Bland annet skog, gressplener, gangstier, lekeplasser, nærmiljøanlegg og veg.

Vi ønsker tilbud på klippetjenester, søppeltømming og tilsyn av lekeplasser (egen hms prosess samt kontroll) samt generelle vaktmestertjenester.

Velforeningen er avhengig av en jevn leveranse av tjenester. Vi retter oss derfor primært mot firmaer med flere ansatte. Vi forventer fleksibilitet også i helger dersom det trengs.

Grunnlag for å kunne tilby tjenester, forutsetninger samt mal finnes i vedlagt Excel fil.

Frist 15 november for leveranse av tilbud.

Det åpnes for at tjenestene deles mellom flere tilbydere.

Velforeningen@neskollen.no

Neskollen velforening