Årsmøte Neskollen velforening

Årsmøte i Neskollen velforening er tirsdag 20 mars i vestibylen Neskollen skole

Årsmøtet starter 19.00. For stemme registrering oppfordres å møte 18.45. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret skriftlig på e-post senest 6 mars. Sakene bør være av en type det kan stemmes over og være i tråd med våre vedtekter. Årsmøtedokumenter lastes opp fortløpende.

Vedtekter som omhandler bland annet hvordan årsmøte skal gjennomføres finnes i vedlegget.

Velforeningen 2018

Velforeningen 2018

Det trengs nye krefter i Neskollen velforening 2018-2019

Kunne du tenke deg å bidra aktivt i Neskollen velforening? Har du en bidragsyter i maven?

Det finnes ledige verv i Arbeidsutvalget og Valgkomiteen. De som idag sitter i hovedstyret og går ut av sine vervsperioder kan tenke seg å stille til valg på nytt. Men kanskje det finnes bedre egnede kandidater bland våre medlemmer? Ta kontakt i tilfelle du selv er en god kandidat eller kjenner eller vet om en god kandidat. Du finner sittende styre her.

Komplett liste for verv ligger i årsmøtedokumentene som du finner her.

Valgkomiteen består i år av Ole Sverre Brekke i Geminivegen 84. Han kan kontaktes direkte eller send en e-post til styret. Lurer du på hva oppgaver arbeidsutvalget har så kan du lese våre vedtekter eller sende oss en e-post.