Neskollen

Neskollen ligger i Nes kommune mot grensen til Ullensaker i Akershus. Området er regulert for rundt 1100 boenheter bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Les mer


Aktuelt

Velforeningens tiltak ifm Covid-19 pandemien

Situasjonen i Norge er forandret, noe vi alle må ta konsekvensene av. Årsmøtet som var planlagt utsettes på ubestemt fremtid ...
Les Mer…

Innkalling til Årsmøte Neskollen Velforening

Velkommen til årsmøte i Neskollen velforening. Møtet finner sted på Neskollen skole torsdag den 12 mars 2020 klokken 19.00 Styret ...
Les Mer…

Er du en resurs?

Det er ledige verv i Neskollen velforening. Neskollen velforening representerer våre medlemmer og styrer Neskollen velforening etter foreningens vedtekter. Vi ...
Les Mer…

Vedlikehold gangbrua

Velforeningen starter opp vedlikehold på gangbrua mellom Neskollen skole/ Sentrumsområdet og Idrettsparken. Uke 5 starter entreprenør med utskifting av dekke ...
Les Mer…

Vintervedlikehold av veg

Viktig info om snøbrøyting. Vintervedlikehold sesong 2019- 2020 Vakttelefon Kommunalt vegvedlikehold: 92023116 Nes kommune sin beskrivelse av vintervedlikehold; "infrastrukturen deles ...
Les Mer…

Gangstier

Høstdugnaden er gjennomført Velforeningen har sammen med flinke å dyktige medlemmer frisket opp å anlagt noe mere tursti i boligfeltet ...
Les Mer…

Skiltplan Neskollen

Nye skilt på Neskollen. Nes kommune skilter om Neskollen. Les her om endringen i vedlagt dokument der alle skilt er ...
Les Mer…

Høstdugnad

Velforeningen inviterer til årets høstdugnad 16 og 17 september, Påminnelse I år prioriterer vi våre felles gang og sykkelveger som ...
Les Mer…

Løkka på Øvre Neskollen

Ny aktivitetsflate på Øvre Neskollen På Øvre Neskollen er det nå ferdigstilt en aktivitetsflate på nesten 4000 kvadratmeter der man ...
Les Mer…

Gatelys og lys langs gang og sykkelveg

Neskollen Velforening har bedt ordfører se på saken med lys på Neskollen Her er brevet vi sendt ordfører. Viser til ...
Les Mer…