Neskollen

Neskollen ligger i Nes kommune mot grensen til Ullensaker i Akershus. Området er regulert for rundt 1100 boenheter bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Les mer


Aktuelt

Turstien til Hvamsæter

Offisiell åpning av turstien til Hvamsæter torsdag 23 mai 18.00 ved Tolvstein Turstigruppen i Hvam-il åpner offisielt turstien til Hvamsæter ...
Les Mer…

17 mai på Neskollen

FAU og Velforeningen oppfordrer alle til å la bilen stå i perioden mellom 11-12 da vegen er stengt for barnetog ...
Les Mer…

Vårdugnad

Vårdugnad gjennomføres mandag 13 mai mellom 17 og 21 Prioriterte oppgaver vil være rydding av kvist og kvast på fellesarelaer, ...
Les Mer…

Biofyringanlegg på Neskollen

Styret har iht årsmøtevedtak skrevet kontrakt med Nes bioenergi. Nes arena og Neskollen skole blir kunder. Nes bioenergi er i ...
Les Mer…

Parkering på Neskollen

Velforeningen har mottatt utallige synspunkt rundt parkering opp gjennom årene. Flere ganger har medlemmer tatt opp parkering som tema på ...
Les Mer…

Biofyringsanlegg på Neskollen?

Se for øvrig de resterende årsmøtedokumentene som ligger her. LINK Neskollen Velforening har mottatt et ønske om å leie ut ...
Les Mer…

Styremøtereferat

Ønsker du å følge med på hva styret diskuterer? Vi refererer de saker som er av almen interesse for våre ...
Les Mer…

Er du en resurs?

Det er ledige verv i Neskollen velforening. Neskollen velforening representerer våre medlemmer og styrer Neskollen velforening etter foreningens vedtekter og ...
Les Mer…

Turstien til Hvamsætertjernet

Turstien nærmer seg ferdigstillelse å Velforeningen og Hvam-il oppfordrer til å benytte seg av den flotte turstien Tursti prosjektet er ...
Les Mer…

Neskollentjernet

Neskollen tjernet, historikk og fremtid Tjernet ble før utbygging startet på Neskollen etablert som et fordrøyningsbasseng med innløp fra både ...
Les Mer…