Neskollen

Neskollen ligger i Nes kommune mot grensen til Ullensaker i Akershus. Området er regulert for rundt 1100 boenheter bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Les mer


Aktuelt

Er du en resurs?

Det er ledige verv i Neskollen velforening. Neskollen velforening representerer våre medlemmer og styrer Neskollen velforening etter foreningens vedtekter og ...
Les Mer…
neskollen-vel-logo

Servicetjenester

Neskollen velforening ønsker tilbud på servicetjenester. Neskollen består av store private arealer. Bland annet skog, gressplener, gangstier, lekeplasser, nærmiljøanlegg og ...
Les Mer…

Høstdugnad utsettes

Grunnet store driftskostnader har Velforeningens styre valgt å ikke gjennomføre høstdugnad i år Vinteren har påført oss større kostnader knyttet ...
Les Mer…

Turstien til Hvamsætertjernet

Turstien nærmer seg ferdigstillelse å Velforeningen og Hvam-il oppfordrer til å benytte seg av den flotte turstien Tursti prosjektet er ...
Les Mer…

Neskollentjernet

Neskollen tjernet, historikk og fremtid Tjernet ble før utbygging startet på Neskollen etablert som et fordrøyningsbasseng med innløp fra både ...
Les Mer…

Utbedring av veilys idrettsparken

Velforeningen utbedrer veilyset i idrettsparken før høsten 2018 Velforeningen har etter anbudskonkurranse inngått avtale med entreprenør. Målsetningen er at det ...
Les Mer…
neskollen-vel-logo

Kontingent 2018

Obligatorisk kontingent for medlemskap i Neskollen Velforeningen 2018 sendes ut snart. Årsmøtet har vedtatt et budsjett med 2500 kr i ...
Les Mer…

Fiber, reetablering av infrastruktur og veien videre

Les om entreprenørens plan Graving Veflen vil etter planen grave fibertraseer frem til uke 21. Istandsetting Veflen Entreprenør er nå ...
Les Mer…

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med Velforeningens nyhetsbrev Velforeningen har etablert nyhetsbrev for våre medlemmer og de som er interessert i vår ...
Les Mer…

Fibernett

Neskollen Velforening og Eidsiva er enige i betingelser for utbygging av fibernett på velforeningens grunn på Neskollen. Eidsiva bygger fiberanlegg ...
Les Mer…