Neskollen

Neskollen ligger i Nes kommune mot grensen til Ullensaker i Akershus. Området er regulert for rundt 1100 boenheter bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Les mer


Aktuelt

Parkering på Neskollen

Velforeningen har mottatt utallige synspunkt rundt parkering opp gjennom årene. Flere ganger har medlemmer tatt opp parkering som tema på ...
Les Mer…

Biofyringsanlegg på Neskollen?

Se for øvrig de resterende årsmøtedokumentene som ligger her. LINK Neskollen Velforening har mottatt et ønske om å leie ut ...
Les Mer…

Innkalling til Årsmøte Neskollen Velforening

Velkommen til årsmøte i Neskollen velforening. Møtet finner sted på Neskollen skole tirsdagen den 12mars klokken 19.00 2019 Styret ber ...
Les Mer…

Juletrefest

Velforeningen arrangerer juletrefest 13 januar. Se vedlagt invitasjon🌝 ...
Les Mer…

Styremøtereferat

Ønsker du å følge med på hva styret diskuterer? Vi refererer de saker som er av almen interesse for våre ...
Les Mer…

Er du en resurs?

Det er ledige verv i Neskollen velforening. Neskollen velforening representerer våre medlemmer og styrer Neskollen velforening etter foreningens vedtekter og ...
Les Mer…

Turstien til Hvamsætertjernet

Turstien nærmer seg ferdigstillelse å Velforeningen og Hvam-il oppfordrer til å benytte seg av den flotte turstien Tursti prosjektet er ...
Les Mer…

Neskollentjernet

Neskollen tjernet, historikk og fremtid Tjernet ble før utbygging startet på Neskollen etablert som et fordrøyningsbasseng med innløp fra både ...
Les Mer…

Utbedring av veilys idrettsparken

Velforeningen utbedrer veilyset i idrettsparken før høsten 2018 Velforeningen har etter anbudskonkurranse inngått avtale med entreprenør. Målsetningen er at det ...
Les Mer…
neskollen-vel-logo

Kontingent 2018

Obligatorisk kontingent for medlemskap i Neskollen Velforeningen 2018 sendes ut snart. Årsmøtet har vedtatt et budsjett med 2500 kr i ...
Les Mer…