Neskollen

Neskollen ligger i Nes kommune mot grensen til Ullensaker i Akershus. Området er regulert for rundt 1100 boenheter bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Les mer


Aktuelt

Årsmøte

Neskollen velforening inviterer til årsmøte 1 september 18.30. Registrering fra 18.00. Foreløpig så er ikke lokale for møtet avklart. Vi ...
Les Mer…

Styremøtereferat

Enda et styremøte gjennomført. Dette ble gjennomført i Nes arena. Vi har bland annet diskutert Hvam-il sine ønsker om ny ...
Les Mer…

Kontingent

Årets kontingent er fakturert og utsendt i disse dager. Vi anbefaler at du ved betaling i banken anfører at du ...
Les Mer…

Velforeningen gjennomfører styremøter på nett

Som veldig mange andre så gjennomfører Velforeningen styremøter på nettbaserte løsninger. Vi referatfører alle saker som er av betydning for ...
Les Mer…

Velforeningens tiltak ifm Covid-19 pandemien

Situasjonen i Norge er forandret, noe vi alle må ta konsekvensene av. Årsmøtet som var planlagt utsettes på ubestemt fremtid ...
Les Mer…

Innkalling til Årsmøte Neskollen Velforening

Velkommen til årsmøte i Neskollen velforening. Møtet finner sted på Neskollen skole torsdag den 12 mars 2020 klokken 19.00 Styret ...
Les Mer…

Er du en resurs?

Det er ledige verv i Neskollen velforening. Neskollen velforening representerer våre medlemmer og styrer Neskollen velforening etter foreningens vedtekter. Vi ...
Les Mer…

Vedlikehold gangbrua

Velforeningen starter opp vedlikehold på gangbrua mellom Neskollen skole/ Sentrumsområdet og Idrettsparken. Uke 5 starter entreprenør med utskifting av dekke ...
Les Mer…

Vintervedlikehold av veg

Viktig info om snøbrøyting. Vintervedlikehold sesong 2019- 2020 Vakttelefon Kommunalt vegvedlikehold: 92023116 Nes kommune sin beskrivelse av vintervedlikehold; "infrastrukturen deles ...
Les Mer…

Gangstier

Høstdugnaden er gjennomført Velforeningen har sammen med flinke å dyktige medlemmer frisket opp å anlagt noe mere tursti i boligfeltet ...
Les Mer…